Malarstwo Krzysztofa Kłosowicza
Wybierz z poniższych: Choose from the following:  
  Poznajmy się :) Getting to know the following:)
  Więcej o mnie. More about me.
  Praca, dom, życie. Work, home, life.
  Moje Malarstwo. My painting.
  Szkice i rysunki. Sketches and drawings.
  "W KRĘGU SZTUKI" - Wtorkowe spotkania z rysunkiem i malarstwem. "In the CIRCLE OF ART" - Tuesday's meeting with the drawing and painting.
  Fotografia. Photography.
  Renowacja i naprawa obrazów. Renovation and repair of works of art.
  Biblioteka Miejska w Barlinku, City Library in Barlinek
  Spotkania z ciekawymi ludźmi. Meetings with interesting people.
  Podróże. My travel.
  Artykuły prasowe - publikacje - gadgety. Press - publications - gadgets..
  Barlinek-historia mojego miasta. Barlinek - the story of my city.
  Fotografie przedwojenne Berlinchen. Pre-war photographs Berlinchen.
  Fotografie Barlinka po 1945r. Photographs Barlinek after 1945.
  Przedwojenny spis ulic Barlinka. Prewar census the most important streets.
  Kalendarium Barlinka. Timeline of the city Barlinek.
  Ludzie Barlinka. Barlinek people.
  Puszcza Barlinecka. Forest Barlinek.
  Księga gości.
  Moje linki. My Links.
  Lista linków. A list of links.
  Kontakt. Contact.
  Wskaźnik odwiedzin. Indicator visits.
  Mapa. Map.
Ludzie Barlinka. Barlinek people.


Ludzie dzielą się na dwie kategorie: na szukających sensu życia i nie znajdujących go, oraz na tych, którzy go znaleźli,
nie szukając.


(Emil Cioran)

Wówczas dopiero będziemy szczęśliwi, kiedy uświadomimy sobie swoją rolę, choćby najskromniejszą. Wówczas dopiero będziemy mogli żyć w spokoju i umrzeć w spokoju, gdyż to, co daje sens życiu, daje także sens śmierci.

(Antoine de Saint-Exupery)


 Znani i zasłużeni ludzie dla miasta


Przed wojną:
Rycerz - młynarz Henrich Toyte - założyciel miasta, „1 burmistrz miasta”, Otto i Albrecht, margrabiowie Brandenburgii orzekli, iż nakazują Henrykowi Toyte założenie miasta Neu Berlyn. Pismo potwierdzające założenie miasta spisano w Neu - Landsberg przez notariusza Bertholda, 25. Stycznia 1278 roku. Źródłem dokumentu jest Wielka Księga Graniczna Zakonu Niemieckiego w Prusach, prawdopodobnie znajdująca się w Centralnym Archiwum Zakonu Niemieckiego w Wiedniu. Za założenie miasta Otto i Albrecht przyznali Toytemu każdego trzeciego denara, tj. trzecią część tego, co wpłynie z sądów, podatków, młynów, ratusza oraz ze wszystkich zabudowań gminy miejskiej, plantacji chmielowych i innych ogrodów. Ta trzecia część była jego własnością. Przed założeniem miasta istniał już młyn, z którego na tą chwile podatki i dzierżawa Toyte posiadł jako lenno.

Gerhard Isbary (1909-1968). Urodzony w Barlinku (Berlinchen) , był synem barlineckiego adwokata . Był wykształconym profesorem (Geolog, kartograf, meteorolog, oraz biolog. Posiadał podczas wojny super broń V-1. Gdy się skończyła wojna zaczął się zajmować planowaniem zagospodarowania przestrzennego w Westfalii Północnej Nadrenii . Wybitny profesor zmarł w Bad Godesberg.

 Karol Masch (1824-1864). Urodził się w leśniczówce Brunki , był najsłyniejszym rozbójnikiem nowej marchii. Dokonał ponad 300 napadów , zabójst i kradzieży . Ukrywał się w rejonie doliny rzeki płoni , został aresztowany we Frankfurcie nad Odrą . Sądzono go w Kostrzynie nad Odrą i został stracony. 

Paul Krauze Pochodził z Brandenburga nad Hawelą, nauczyciel szkoły średniej i znany regionalista . Zakochał się w Barlinku i został tu do swojej śmierci . ( autor wielu opracowań z historii Barlinka) Zamieszkał przy ul. Ogrodowej 20.

Baron Dietrich von Klitzing - sponsor hali sportowej przy ul. Gorzowskiej, którego herb, honorowy obywatel miasta, przekazał w dniu 4 grudnia 1921 roku, 1500 guldenów, co równało się 150 000 marek niemieckich na budowę hali wraz ze schroniskiem dla młodzieży, baron wyraził zgodę na budowę, przydzielił działkę oraz zapewnił dowóz materiału i fachowców do budowy hali, budowę zlecono mistrzowi ciesielskiemu Thielmanowi, hala otwarta została w roku 1923 roku, drzwi wejściowe hali zdobi herb rodzinny Barona Dietricha von Klitzinga, urządzona była gustownie, wyposażona w nowoczesne urządzenia dużej sali, ozdobiona malarstwem sportowym; w hali znajdował się pokój zebrań, szatnie, prysznice, mieszkanie dozorcy hali oraz stylowa scena z nowoczesnym oświetleniem.

Fritz Wunnike
- 1893-1955 wieloletni burmistrz miasta Barlinek aż do roku 1945, ostatni niemiecki burmistrz miasta, autor słynnego tekstu wypowiedzianego z okazji 650-lecia miasta: "Ciężkie czasy przeżywało nasze miasto w biegu dziejów. Często musiało się poddawać silniejszej władzy. Nie zostały mu oszczędzone okropieństwa wojny trzydziestoletniej. Wielkie pożary nawiedzały to miasto i spopieliły prawie jego połowę. Wielokrotnie musiało przezwyciężać epidemie i kosztowało je to wiele ofiar", za jego kadencji produkty z Barlinka były eksportowane aż do Afryki


Richard  Salzwedel
- przewodniczący ordynacji miejskiej, honorowy obywatel miasta.


Bracia Schlüter
- właściciele domu towarowego (obecny Dom Towarowy przy rondzie), oraz właściciele fabryki pod tą samą nazwą.

Rodzina Jahnke - właściciele największej fabryki w Barlinku - fabryka krzeseł i stołów, posiadali 2 pałacyki w mieście: przy bocznicy kolejowej, oraz ul. Słowackiego (obecnie biura Watexu).

Goldowsky
- właściciel najlepszej jak na tamte czasy kawiarni w Barlinku znajdowała się ona na miejscu obecnego BOK Panorama, funkcjonowała od 1820 roku.


Edward, Adolf, Otto Schwarz
- wielcy fabrykanci i właściciele ziemscy, posiadali: fabrykę pługów i maszyn rolniczych (znaną na całym świecie) podwalina zakładu była kuźnia, z okazji 50-lecia istnienia zakładu został wydany okolicznościowy folder, którego oryginał znajduje się w Muzeum Regionalnym, oprócz tego muzeum jest w posiadaniu ok.100 matryc przedstawiających wizerunek maszyn, narzędzi rolniczych i urządzeń produkowanych przez fabrykę Schwarz, posiadali również cegielnię (przy wjeździe na Górny Taras) oraz majątek ziemski w Janowie wraz z pałacem.


Emanuel Lasker
- szachista, drugi mistrz świata w szachach. Tytuł zdobył w 1894 roku pokonując Wilhelma Steinitza w meczu, w którym wygrał 10 partii, 4 zremisował i 5 przegrał. Tytuł mistrza świata zachował przez następne 27 lat, najdłużej w historii. Był również matematykiem, filozofem i brydżystą, przyjaźnił się z Albertem Einsteinem.


Paul Kruger
- regionalista, autor przewodników.


Dr. Franz Otto 
(1892-1977)- znany lekarz, podpora szpitala, szef szpitala. 
Przyszły doktor medycyny Franz Otto był synem wiejskiego gospodarza z sąsiedniego powiatu
Chojna (Königsberg N/m). Urodzony 6. kwietnia 1892 r. w Golicach koło Morynia (Grüneberg).
Egzamin dojrzałośúci zdał w Chojnie. Następnie służył w 1. elitarnej jednostce grenadierów gwardii
Aleksandra w Berlinie. W tym czasie uczestniczył w wizycie cara rosyjskiego, który przybył na
wesele córki cesarza. Był tam reprezentantem posterunku honorowego.

Immling - przewodniczący zw. Rzemiosła.Muzycy: Paul Vogel, Louis Roestel,

Restauratorzy, kawiarnie, ogródki kawiarniane, gościńce, hotelarze: Erich Walter, P Hoffmann, Emil Mai, Jahnke, Habermann, Borchert, Herbst, Schwassmann, Worpel, Felix Gragert, Willy Wahl, Beyer, Walter Bast, August Neise, Wilhelm Schwanc, Schmied, Pinkus, Karl Langer, Paul Richter, 

Wyroby cukiernicze, cukiernie: Gerling&Rockstroch, Thams&Garfs, Kaiser-Kaffe, Edeka-Kaffe, 

Piekarze, cukiernicy: Bruno Wendt, Franz Kunze, Kurt Michaelis, Bruno Glaser, Herman i Walter Borbor, Ewald Witt, Koske, Kobicke, Schulz, Lothar Winter, Salzwedel, Schmaling, Adolf i Otto Thiele, Hermann Kruger, Baarend Veenis, Sievert, Otto Kubin, Berntd, Kacht, Winter, Wend, Paul Blindow, Albert Muhlenbeck, Ernst Burow, Kobicke, Albert i Otto Sydow, Lehmann, Schroder, Appel, Wendler, Theodor Schenk, Hoffmann, Tautz, Ernst Herbst, Schwassmann, Schossler, Brodehl, Volker,

Starocia i antykwariaty: Paul Kruger, Max Lange,

Handel maszynami rolniczymi: K.Krajewsky,

Maszyny do szycia: Bennecke,

Piece kąpielowe - hydraulika: Paul Schroder,

Wypożyczalnia łodzi i ogródki działkowe: Paul Richter,

Rowery - sprzedaż i naprawa: Willy Schulke, Fritz Hartmann, Franz Schwartz, Franz Fischer, Richard Becker, Albert Rosenow, Wilhelm Schmidt,

Krawcy: Bruno Wilske, Fritz Kruger, Zimmermann, Doktor Johannes, Alfred Glasel, Paul Seifert, Richard Gummelt, Hermann Kruger,  August Sydow, Willy Neise, Albert Wucke, Hans Zinnow, Hermann Meyer, Karl Pruss, 

Ubrania-sklepy: Forch, Linde, Schmidt, Pahl, Schulz, Muller, Nawin, Hohmut, Schwarz, Kurzweg, Kohlschmidt, Frenzel, Blinde, Lubnau, Graul, Schuster, Kugel, Bonin, Kandulla, Radtke, Hanisch, Stoll, 

Włókiennictwo, tekstylia: Schluter, Richard Wilske, Barkuski, Paul Frenkel, Manteufel, Fritz Limpert, Rautenberg, Max Ostwald, Lindemann, Pauls Ehrenfried, Groneberg, Richard Glowacki, Adolf Hamburger, 

Flagi, chorągwie, sztandary: Adolf Hartmann,

Kuśnierze, rymarze: Fritz Kruger, 

Kapelusznicy: Hubert, Diehr, Bauch, Ziege,

Przędzalnie: Preuss, Nebius,

Dywany: Schluter

Koszykarze, wikliniarze: Erdmann,

Kuźnie i narzędzia do kuźni: Max Grutzmacher, Otto Siedschlag, Hans i Walter Klameth, Otto Papendorf,

Ślusarze: Alfred Gorling, Gustav Kienbaum, Wilhelm Schmidt,

Tokarze: Wilhelm Wendland

Zduni: Priem, Wilhelm Erleman, Rottke, Hermann Schulz, Paul Rossow, Schilke, 

Dekarze: Willi Schonwald, Franz Wolter, Hermann Schillert, Wilhelm Kelm, Karl Uckert, 

Czyszczenie pościeli i przesypywanie pierza: Karl Golz,

Ogrodnictwo: Otto Forch, Schankin, Malusia, Plonsske, Beeker, Preuss, Kuhrth, 

Rzeźnicy-sklepy mięsne: Hermann Tesmer, Felix Kandulla, Lenz, Ernst Albrecht, Karl i Emil Glaser, Rosenthal, Dierenfeld, Volker, Anton Haase, Salzwedel, Richard Neise, Franz i Fritz Koske, Hans Lehmann, Bernard Ruhe, Kading, 

Artykuły spożywcze: Wilhelm Jager, Greissbach, Barkuski, Forch, Erich Walter, Wilhelm Schwanz, Schmidt, Pinkus, Willy Urlaub, Pahl, Hohne, Paul Weiser, Friedrich Stoffel, Gerhard Isecke, Bruno Reichert, Walter Wendler,

Przetwory mleczne: Walter i Otto Deker,

Kino: Fritz Heidrich, 

Skórzane artykuły: Arthur Dunst,

Garbarnie: Robert Zuch,

Introligatorzy: Schulz, Kurt Kammerer,

Rusznikarze: Hartmann, Fritz Kodalle, 

Tokarze i rzeźbiarze w drewnie: Karl Loschke, Paul Sollner, Karl Wendland, Karl Hartwig,

Zegarmistrzowie i optycy: Karl Jahnke, Bruno Schmalz, Werner Kruger, Karl Neumann, Kohl,

Opał: Otto Hartmann, Fritz Forch, Wilhelm Jager, Oehlke, Alfred Hecht, 

Kotły i piece: Fritz Glawe, Schulz,

Warsztaty napraw samochodów: Franz Fischer, Bartels, Borck, 

Budowy powozów i kołodzieje: Adam Erich, Futterlieb, Otto Schade, Georg Stielicke, 

Przeprowadzki: Fritz Ohlke, Hecht, Fritz Koske, 

Pralnie: Bernd, Dunst, Max Richter, Priem,

Farbiarnie: Lange,

Lekarze: Otto Franz, Haemisch, Schleusner, Wolf, Siewert, Kommalein,

Dentyści i protetycy: Westerhagen, Ulmer, Papplow, Plathun, Bahlemann, Tourbier, Voigt,

Położnictwo: Rogge, Wendt, siostra Martha, Schuler, Butzke,

Weterynarze: Kunze, Lieschke,

Apteki i drogerie: Albert Buhr, Berndt-Kriese, Karl Bodtke, Karl Schroder, Marten, Demsky, 

Fryzjer damski: Ortmann, Richter, Clemen, Nelius, Bauch, Glowacki, Schmidt, Koch, 

Fryzjer męski: Fritz Ortmann, Welk, Hans Bauch, Clemen, Immling, Gustav Schroder, Max Hannemann, Pahl, Thiele, Petra Walter, Paul Koch, Willi Moldenhauer, Fritz Fenner, Karl Luck, Karl Gransse, 

Bieliźniarstwo: Bartel, Hemp, Lange, Zinnow, Hartmann,

Kamieniarstwo: Manhard-Priegnitz, Dobler, Schmidt, Wilhelm Kirsch, Karl Beutler,

Elektryczne i lampy: Franz Fechner, Oswald Rothig, Bartz, Heinrich Becker, Johannes Oldenburg, 

Studnie: Wilhelm i Paul Melster, Willi Krause, Ludwig i Erich Jantz, Mesietr,

Bednarze: S.Krenz,

Szklarze: Georg Kath, Georg Uhlig, 

Stolarze: Paul Rohr, Georg Lobin, Richard Burger, Johannes i John Fahnkow, Ernst Hensel, Reinhold Westphal, Fr.Militz, 

Zamocowania, okucia: Bernhard Menger, Bruno Albrecht, Otto Max, Max Kant, Wilhelm i Hans Gull, Albert Kath, Willi Hinze, 

Malarze i tapeciarze: Albert i Willi Lehmann, Willi Hinze, Werner Kesselhut, Hermann Rieck, Georg Conrad, Paul i Fritz Rostel, C.B.Lange, Thiem, 

Rymarze i tapicerzy: Emil Kruger, Eduard Sinowsky, Hermann Bumke, Max Brink, Karl Puhlmann, Johan Axt, Alfred Gorlich, Wilhelm Zander, 

Sznury i liny: Otto Manteuffel,

Szewcy - obuwie - sklepy: Scholz, Gustav Schonfeld, Wilhelm Glienike, Fritz Kropp, Wilhelm Melchert, Emanuel Weiser, Bruno Fleischer, Max Zimmermann, Newman, Robert Kruger, Karl Zimmermann, Hagemann, Fritz Heidtke, Max Richter, Franz Gorny, Wilhelm Plachta, Georg Runger, Otto Spiegel, Hermann Schroder, Ernst Brokhof, Heinz Dorschel, Walter Zimmermann, Otto Schonfeld, Erich Firchau, Otto Optiz,

Szewcy - obuwie filcowe i drewniaki: Hannemann, Franz Turk, Lubnau,

Tytoń, papierosy, cygara: Karl Diehr,

Papiernicze i książki: Kurt Kammerer, Naujak, Lindemann, Anklam, Plonske, Conrad-Braun,

Fotografowie: Franz i Bruno Conradt, Braun, Schuhmann, Schmidt, 
 
Sprzątacze: Meissner, Fischer, Heidtke, Turk, Zuch, 

Rybacy: Emil Mulack,

Rybne przetwórstwo: Franz Lehmann, Kruger, Paul Dorschel, 

Rolnicy-uprawy: Paul Kruger, Gustav Werner, Hermann Sternke, Otto Malkow, Paul Koch, Max Jordan, Otto Thiele, Hartwig, Otto Fels, Eduard Kanzenbach, Willi Rudiger, Ernst Bartel, Albert Koch, Erich Wendt, Richard Grasnick, Karl Winkelmann, August Schulz, Hermann Sperling, Mietzelfeld, Fritz Meyer, Otto Lange, Gustaw Schankin,

Drób i jajka: Hermann Buchholz, August Muller,


Po wojnie
 1. JAN TOMASZEWSKI – animator kultury w pierwszych powojennych latach, opiekun drużyn harcerskich, współzałożyciel "Halki", udzielał się w Zespole Teatralnym 
 2. MARIA BOGUSŁAWSKA – nauczycielka, działaczka kultury, opiekunka drużyn harcerskich, założycielka teatru
 3. JAN SZWARACKI – współzałożyciel i dyrygent chóru „Halka”
 4. JAN MAŁYSA – poeta i recytator, wieloletni pracownik tartaku, odznaczony złotą odznaką "Gryfa Pomorskiego"
 5. BRONISŁAW BAGIŃSKI – wieloletni dyrektor ZUO Bomet, założyciel i budowniczy m.in. przychodni, Domu Kultury, Sali Widowiskowej BOK, przystani, przedszkola przy ul. Podwale, stadionu miejskiego i nowoczesnego zakładu Bomet (droga do Lipian) i filii w Więcławiu, wielki miłośnik piłki nożnej, wieloletni prezes klubu "Pogoń"
 6. JAN DOBACZEWSKI – nauczyciel w-fu, pomysłodawca i realizator biegów leśnych, samorządowiec, przewodniczący Rady Miasta, animator życia społecznego
 7. FRANCISZEK BIEDA – pierwszy burmistrz wyzwolonego Barlinka, w latach okupacji przywieziony na roboty przymusowe na Pomorzu
 8. STANISŁAW LEŚNY – od 3 sierpnia 1945r. pierwszy kierownik tartaku i stolarni przy ul. Jeziornej, prezes klubu Pogoń Barlinek w latach 1953 - 1954, Unia 1956 - 1957
 9. JAN GAJEWSKI – kierownik kina „Odra” w budynku sali gimnastycznej i pomysłodawca budowy kina „Stolica”, później wieloletni kierownik kina "Stolica", otrzymał odznaczenie "Gryfa Pomorskiego"
 10. BRONISŁAW GRYNIA – nauczyciel, kierownik pierwszej polskiej szkoły, wice dyrektor Gimnazjum Kupieckiego w latach 1946 - 1950, tworzył podwaliny polskiej szkoły na ziemiach odzyskanych, początkowo zatrudniał dwie nauczycielki, Marię Bogusławska i Irenę Doruszewską
 11. MARIAN ORZĄDAŁA – naczelnik poczty od końca 1945 roku, działacz społeczny i kulturalny, członek i prezes chóru "Halka"
 12. CZESŁAW PODOLSKI - długoletni dyrektor Ekonomika w latach 1954 - 1968
 13. CZESŁAW PAŚNIK – założyciel Izby Pamiątek 1961 rok, przekształconej w Muzeum Regionalne, pierwszy kustosz muzeum, regionalista, kolekcjoner i ówczesny radny
 14. ALFRED PLUSZCZYK – Był założycielem barlineckiego klubu ( w czerwcu 1946 ), jego zawodnikiem, trenerem i działaczem. Urodził się  w śląskich  Mysłowicach w 1916 roku. Wyczynowo zaczyna kopać piłkę jako 14-latek  w drużynie PUŁASKI Janowo. Szybko awansował do seniorów, a mając niespełna 17 lat grał już w   I-ligowym AKS  Chorzów. Niestety poważna kontuzja kolana nie pozwoliła na dalszy rozwój kariery. W Barlinku pojawił się przypadkiem w maju 1946 roku, pomagając koledze w przeprowadzce. Zauroczony urokiem miasta pozostał tu już do końca swojego życia. Na początek barlineckiej przygody z piłką wcielił się jednocześnie  w zawodnika, trenera i sekretarza   Robotniczego Klubu Sportowego POGOŃ. W tym samym czasie pracuje w  Zakładach Przemysłu Drzewnego, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Zofię Parol. Po kilku latach przeniósł się do Zakładów Urządzeń Okrętowych „Bomet” i tam u boku dyrektora, a zarazem prezesa klubu – Bronisława Bagińskiego, oddał się swojej życiowej, piłkarskiej pasji. Olbrzymim sukcesem okazał się historyczny awans do III ligi w 1956 roku oraz mistrzostwo tej klasy rozrywkowej cztery lata później. Jednak aby grać wyżej, zabrakło szczęścia w pojedynkach barażowych. W Barlinku popularnego Pana Fredka najbardziej jednak pamiętają jako trenera grup młodzieżowych. Wychował – od końca lat sześćdziesiątych do połowy osiemdziesiątych – kilka pokoleń piłkarzy. Bodaj największym sukcesem w pracy z młodzieżą ( osiągniętym wspólnie z Ernestem Woźniakiem ) było IV miejsce juniorów POGONI   w finałach Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1983 roku  we Wrocławiu. Czynnych zajęć piłkarskich w klubie zaprzestał po   nagłej śmierci żony w 1984 roku. Zmarł w październiku 1996 roku i pochowany został obok Zofii na barlineckim cmentarzu.
 15. KS. JÓZEF CZAPRAN –  od 12 lipca 1946 r. nowy proboszcz w wyzwolonym Barlinku przejął majątek ruchomy i nieruchomy wraz z kościołem
 16. STEFANIA FEDUSZKO – wieloletnia bibliotekarka, kierownik Biblioteki Miejskiej przy ul. Niepodległości, początkowo była to filia biblioteki w Myśliborzu, przyjaciel wielu pokoleń czytelników 
 17. WIESŁAW NADOWSKI - w 1974 roku zbudował wielki Kombinat Drzewny, poseł, wieloletni dyrektor BPPD, radny, działacz społeczny, aktualnie emerytowany
 18. RYSZARD MUCEK - dyrektor BPPD, inicjator budowy kaplicy na Górnym Tarasie, radny, działacz samorządowy
 19. JERZY BOCIAN - długoletni nauczyciel, pedagog Szkoły Zawodowej. W 1949 był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. Wielokrotnie odznaczany za działalność dla dobra miasta, opiekun ZMP
 20. KS. FRANCISZEK MORAWSKI - człowiek legenda - wychowawca całych pokoleń kapłanów, właśnie obchodził 65 - lecie kapłaństwa, wciąż czynny opiekun grup duszpasterskich, podpora ludzi w trudnych czasach PRL, przywracał do funkcjonowania okoliczne Kościoły, aktualnie emerytowany 
 21. JÓZEF PLUCIŃSKI - pionier Barlinka, współzałożyciel GS Samopomoc Chłopska, długoletni radny
 22. BRONISŁAW SŁOMKA - nauczyciel i działacz kulturalny, wybitny pisarz oraz znakomity dziennikarz, członek Związku Literatów Polskich, redaktor naczelny Ziemi Gorzowskiej, później Gazety Lubuskiej i Kuriera Szczecińskiego oraz Echa Barlinka
 23. EDWARD KOWALEK - współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Barlinka, wieloletni nauczyciel, działacz społeczny i kulturalny
 24. JÓZEF ŚMIETANA – w roku 1948 roku przybył do Barlinka, 25 lat pracował w GS Barlinek, artysta – amator, jego pierwsze prace to akwarele, 16 lat zajmował się płaskorzeźbą i malarstwem, autor pomnika Józefa Piłsudskiego w Barlinku
 25. JÓZEF OSIEWICZ – rzemieślnik – twórca regionalny, od ojca nauczył się sztuki garncarstwa, uczeń Romany Kaszczyc, swoje prace, m.in. donice i wazony sprzedawał nie tylko w Barlinku, ale i na Zamku Książąt Pomorskich
 26. JAN ŚWIĄTEK - w 1945 roku jeden z pierwszych powojennych milicjantów, szewc, współzałożyciel pierwszej rzemieślniczej spółdzielni pracy szewców w 1950 r. "Zorza" skupiającej 12 szewców, społecznik, , wielokrotnie odznaczany w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, jako przewodniczący Komitetu Osiedlowego nr 3 przy ul. Chopina współtwórca Ogródka Jordanowskiego 
 27. Doktor LIMANOWSKI - pierwszy polski lekarz w wyzwolonym Barlinku
 
 

Współcześnie

 1. ROMANA KASZCZYC - artysta - plastyk, współtwórca i redaktor lokalnej gazety "Echo Barlinka", założycielka ogniska plastycznego i pracowni ceramiki unikatowej w BOK, współzałożyciel i wieloletni działacz Towarzystwa Miłośników Barlinka, pisarka, m.in. legendy o Barlinku i Królowej Puszczy Barlineckiej, od wielu lat animatorka barlineckiej kultury, wśród wielu nagród i wyróżnień posiada m.in. Kawaler Orderu Uśmiechu oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, autorka, wystawy autorskie w kraju i za granicą oraz udział w ponad wystawach. W Barlinku na ul. Leśnej w Europejskim Centrum Spotkań znajduje się jej stała galeria. 5 października 2012r. obchodziła Jubileusz 50-lecia Pracy Twórczej. Zm. 22.05.2016.
 2. KAZIMIERZ HOFFMAN - regionalista - pasjonat przedwojennej historii Barlinka. Krzewiciel wiedzy o Barlinku wśród dzieci i młodzieży i dorosłych. Współtwórca książek o Emanuelu Laskerze np. "Król z Barlinka", autor książki " Gdzie papier czerpano", współtwórca i redaktor lokalnej gazety "Echo Barlinka".
 3. JAN KLIMANIEC (Horst Werner von Klimanietz) ur. 18.02.1940, w Katowicach - przyjazd 18.02.1945 do ówczesnego Berlinka - trzeci mieszkaniec (osadnik) miasta. W 1945 rozpoczął tworzenie kolekcji numizmatycznej. Człowiek - legenda; spółdzielca i działacz społeczno – kulturalny, twórca Oddziału WSS „Społem”, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Barlinka, TKKF „Sztorm”, kina studyjnego, „Echa Barlinka” w wielu poczynań na rzecz miasta Barlinek. Przypomniał i wykreował postać Emanuela Laskera – szachisty wszechczasów urodzonego w Barlinku. Pasjonat i kolekcjoner antyków, posiadacz ciekawych zbiorów numizmatycznych w Polsce; od 2007r.jest Mistrzem Polski Kolekcjonerów, wielokrotnie odznaczany, m.in. Gryf Pomorski, Srebrny Krzyż Zasługi, m.in. za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Barlinka. Zm. 21.03.2013r.
 4. JÓZEF MROWIŃSKI - mieszkaniec Barlinka od 1947 roku, dzieciństwo spędził na Syberii, autor wspomnień pt. "Obrazki z Syberii" i "Obrazki z dzieciństwa", wieloletni zasłużony pracownik ZUO Bomet, posiadacz wielu wyróżnień i odznaczeń, współtwórca Koła Sybiraków w Barlinku i jego pierwszy prezes, zajmuje się amatorsko malarstwem, społecznik i wielki lokalny patriota .
 5. ZBIGNIEW BOCIAN - animator życia muzycznego w Barlinku. Był wychowawcą dzieci i młodzieży, którym wpajał miłość do muzyki. Jak sam mówił, miał być matematykiem. Jednak już w liceum grał w zespole młodzieżowym KLEKS i tak jego życie związało się nie z ciągiem liczb a z nutami na pięciolinii. Był absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Współpracował z zespołem „Słoneczna Gromada”, „Mali Gorzowianie”, „Buziaki”, założył grupę Klaster wykonującą muzykę gospel, zdobył niezliczone ilości nagród i wyróżnień. Przez 30 lat mieszkał w Gorzowie, jednak to w Barlinku właśnie, chciał „wyłapywać” muzyczne talenty. Założył znany chyba wszystkim mieszkańcom naszego miasta, zespół Classic Band – wykonujący standardy muzyki jazzowej. Zespół występował na różnego rodzaju uroczystościach odbywających się w Barlineckim Ośrodku Kultury. Założył również „Studio Piosenki ECS”. Zarówno Classic Band jak i Studio Piosenki, swoje próby odbywali w Europejskim Centrum Spotkań. Zmarł 29 sierpnia 2016r.
 6. WŁADYSŁAW KMIECIK - animator życia kulturalnego w mieście, pierwszy kierownik Domu Kultury "Panorama" i założyciel kabaretu "Barmoetr", współzałożyciel "Echa Barlinka" i wieloletni redaktor naczelny, prezes TMB, początkowo pracownik ZUO Bomet a później kierownik Panoramy, twórca współczesnej piosenki o Barlinku wykonywanej przez chór "Halka".
 7. LEOKADIA MALANOWSKA - twórca, wieloletni kierownik zespołu tanecznego "Słoneczna Gromada", zdobywcy wielu nagród w Polsce, założycielka kolejnego zespołu tanecznego "Uśmiechy", animator kultury, organizator i wychowawca wielu pokoleń barlineckich dzieci, Kawaler Orderu Uśmiechu.
 8. KATARZYNA CZERWIŃSKA - tancerka w „Słonecznej Gromadzie”, kontynuatorka tradycji zespołu, kreatorka nowego stylu i twórczyni „Formacji Słońce” zdobywającej wiele nagród i wyróżnień na festiwalach w Polsce i za granicą
 9. IRENEUSZ ZAGATA - nauczyciel muzyki, wieli pasjonat śpiewów chóralnych, po wielu latach reaktywował działalność powojennego chóru "Halka" osiągającego wiele sukcesów w kraju i za granicą, posiadacz wielu odznaczeń i wyróżnień. 
 10. ELŻBIETA CHUDZIK - wieloletni pracownik Barlineckiego Ośrodka Kultury, wychowawca wielu pokoleń młodych recytatorów i aktorów teatralnych, twórczyni Barlineckiego Lata Teatralnego, instruktor teatru poezji "Wiatrak" i "Wiatraczki", długoletni redaktor "Echa Barlinka" i współorganizator imprez kulturalnych w mieście.
 11. DARIUSZ PRZEWIĘŹLIKOWSKI - były pracownik Barlineckiego Ośrodka Kultury, w okresie 15 lat kreator życia artystycznego w dziedzinie plastyki, organizator i komisarz plenerów ceramiczno - malarskich, wychowawca pokoleń młodych adeptów sztuki. Obecnie mieszka i pracuje w Toruniu.
 12. BRYGIDA LIŚKIEWICZ - wieloletni nauczyciel matematyki i wychowawca młodzieży, Dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury, inspirator i realizator prac modernizacyjnych na terenie ośrodka, kreator nowej rzeczywistości w sferze kultury na terenie miasta i gminy, pasjonatka ceramiki i twórca oryginalnych form ceramicznych.
 13. HALINA OLKIEWICZ - FIJAŁKOWSKA - plastyk oraz wieloletni pedagog, animator życia kulturalnego w mieście, redaktor pierwszych numerów "Echa Barlinka", od 1990 roku kustosz Muzeum Regionalnego w Barlinku i filii w Dziedzicach. Nadała swoisty styl i charakter muzeum, które przez wiele lat pełniło funkcję "Salonika Barlinka". Obecnie jest na emeryturze i prowadzi "Starą Galerię".
 14. IWONA MAŁGORZATA ŻYTKOWIAK - Absolwentka filologii polskiej na US, ukończyła Studia Filozoficzno- Etyczne oraz Podyplomowe Studia w IBL PAN w Warszawie. Nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Barlinku. Matka czterech synów. Pisarka, autorka książek: "Tonia" i "Spotkania przy lustrze".
 15. JOLANTA KARASIŃSKA - Urodzona w Czeladzi. Po przyjeździe do naszego miasta od samego początku miała do czynienia z kulturą. Występowała w Teatrze Poezji Wiatrak, uczestniczyła w początkach działalności Pracowni Ceramiki Unikatowej. Brała czynny udział w kabarecie „Barometr”, budowała scenografie, układała program. Później był kabaret „Tłusty czwartek”, który stworzyła razem z Tolkiem Kanderem. Teksty kabaretowe miały bardzo duży wpływ na jej twórczość. Pisarka, poetka. Autorka (debiut 2010r) zbiorów wierszy dla dzieci: "Jak kropelki", "Witaj łąko", "Tęczowe nutki" oraz 2 tomików poezji dla dorosłych: "Skrawek nieba" i "Jeszcze wczoraj tańczyłam z gwiazdami"
 16. ELIZA CHOJNACKA - Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Barlinku, a także Studia Ekonomiczne w Szczecinie. Oprócz tego, że zajmuje się literaturą pracuje jako specjalista ds. marketingu. Współpracuje z czasopismami lokalnymi. Ma córkę Paulinę. Była uczestniczką reality-show Bar IV – Złoto dla Zuchwałych. Pisarka, autorka książek: "Nieporządna?" i "Sinicuik".
 17. TERESA CZERWIŃSKA – animator kultury, działa na Rzecz ruchu seniorskiego w mieście, założyła oraz działa w klubie seniora „Złota Strzecha”.
 18. JULIAN KAPELAN – pierwszy dyrektor SP nr 2 na ul. Leśnej, Inspektor Oświaty w Myśliborzu, działacz społeczny.
 19. WALENTY MELEROWICZ – członek chóru „Halka” od samego początku jej istnienia, członek pierwszego zespołu teatralnego, działacz kulturalny
 20. URLICH LANGE - były mieszkaniec przedwojennego Barlinka, w latach 90-tych inicjator działań konserwatorskich poniemieckich obiektów, remontu studzienki „Gęsiarki” na Rynku, zegara i żyrandoli w Kościele. Aktywny, wspomagający wiele działań w Muzeum Regionalnym w Bibliotece i w mieście.
 21. MARCIN KIKUT - piłkarz, prawy obrońca bądź pomocnik, wychowanek MKS Pogoni Barlinek, zawodnik Amica Wronki w latach 2001-2006, obecnie zawodnik pierwszego składu KKS Lech Poznań
 22. MARCIN MATKOWSKI - tenisista polski, specjalista gry podwójnej, trzykrotny uczestnik deblowego turnieju Masters dla 8 najlepszych debli na świecie, reprezentant w Pucharze Davisa, olimpijczyk.
 23. ZYGMUNT NOWAK - żołnierz I Dywizji Pancernej generała Maczka, odznaczony Medalem Króla Jerzego przez Królową Anglii, wieloletni piłkarz i trener boksu w Pogoni Barlinek, społecznik, mieszkaniec Barlinka został uhonorowany przyznaniem przez RM Medalu „Za zasługi dla Barlinka”. Pan Nowak, mimo podeszłego wieku, jest czynnym członkiem Związku Kombatantów RP, został awansowany przez prezydenta RP do stopnia porucznika.
Polityka i życie społeczne
 1. TADEUSZ MICHALCZYK - sekretarz Prezydium MRN w roku 1951, Przewodniczący Prezydium MRN w latach 1952-1968, jeden z najdłużej piastujących to stanowisko, za jego kadencji Barlinek był wielokrotnym Mistrzem Gospodarności, w czasie jego kadencji odbudowano Dom Towarowy, wybudowano pierwsze w województwie kino panoramiczne "Stolica" i podniósł miasto z powojennych ruin, założyciel i pierwszy prezes TMB, zasłużony działacz kultury
 2. JÓZEF JERZY FALIŃSKI - I sekretarz PZPR w Barlinku, były burmistrz Barlinka w latach 1994-2000, następnie został Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, w czasie jego kadencji zrealizowano wiele inwestycji m.in. oczyszczalnia ścieków, radny sejmiku zachodniopomorskiego, 
 3. ZYGMUNT SIARKIEWICZ - Burmistrz Barlinka od 2000 do 2014 r. Nauczyciel w ZSZ, wcześniej zastępca burmistrza, nawiązał współpracę z miastami partnerskimi, stworzył Markę Miasta, w czasie jego kadencji powstało wiele przedsięwzięć. Bardzo aktywny w organizacjach i stowarzyszeniach, propagator turystycznego wizerunku Barlinka.                       
  DARIUSZ ZIELIŃSKI - Burmistrz Barlinka od 2015 r. Były Przewodniczący Rady Miasta.
   

  Przedsiębiorcy
 1. ZBIGNIEW WIELGOSZ - wieloletni Prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku i twórca jego współczesnego wizerunku; stworzył liczne filie tego banku w województwie lubuskim i zachodniopomorskim, zdobywca wielu prestiżowych nagród dla banku.
 2. JERZY BITEL – jeden z pierwszych przedsiębiorców w mieście, właściciel lokalnego Centrum Handlowego „Bimex”, Ośrodka Wypoczynkowego Janowo i stateczku wycieczkowego, dobry gospodarz i sponsor wielu przedsięwzięć sportowo – kulturalnych na terenie miasta.
 3. MAREK PIECHOCKI - współzałożyciel Hotelu "Alma", obecnie jego właściciel, który poszerzył zakres usług hotelarskich o nową bazę hotelową i usługę SPA, sponsor wielu inicjatyw kulturalnych na terenie miasta.
 4. MAREK KROWICKI - inicjator powstania fabryki drzwi Klaus Borne w roku 1999. Do chwili obecnej zarządza fabryką i ustawicznie powiększa jej moce przerobowe. Jeden z pierwszych w Barlinku, który stworzył wiele miejsc pracy w momencie narastającego bezrobocia, udziela rzeczowego i finansowego wsparcia instytucjom i stowarzyszeniom.
 5. BOGDAN WROTECKI – założyciel pierwszego sklepu polonijnego, właściciel zakładu krawieckiego "Alba", współzałożyciel Hotelu "Alma" oraz hoteliku "Limba" i kręgielni przy ul. Gorzowskiej.
 (Tekst:  Kazimierz Hoffman, Monika Przybylska, barlinek24, przyp.własne)

cdn...
 

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Kapri( z.skulurgmail.ru ), 27.08.2012, o 02:06 (UTC):
I think you've just captured the awnser perfectlyDodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja wiadomość:

Aktualny czas  
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Krzysztof Kłosowicz - wystawy, prezentacje - niebawem.  
  05.12.2018 - 31.01.2019 Barlinek - wystawa "Piękno ukryte 2018" Muzeum Regionalne.

.09 - 24.01.2019 Poznań - wernisaż wystawy "Krajobrazowo", Dom Kultury "Krąg", ul. Dmowskiego 31.

24.01.2019 Koszalin. - wernisaż XVII Ogólnopolskiej Wystawy Marynistycznej - Galeria „N”, ul. Ruszczyca 14.

24.01 - 23.02.2019 Gorzów Wlkp. - wernisaż wystawy grupy "W Kręgu Sztuki" - "Nowa Rzeczywistość". Galeria "Kwadrat", godz 18.00.

Listopad 2019 Barlinek - wystawa indywidualna Krzysztofa Kłosowicza z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Muzeum Regionalne.
 
Filmy  
 
 
Pogoda dla Barlinka  
 
Pogoda Barlinek z serwisu
 
Dzisiaj stronę odwiedziło: 8 odwiedzający:)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
romper.k@poczta.fm