Malarstwo Krzysztofa Kłosowicza
Wybierz z poniższych: Choose from the following:  
  Poznajmy się :) Getting to know the following:)
  Więcej o mnie. More about me.
  Praca, dom, życie. Work, home, life.
  Moje Malarstwo. My painting.
  Szkice i rysunki. Sketches and drawings.
  "W KRĘGU SZTUKI" - Wtorkowe spotkania z rysunkiem i malarstwem. "In the CIRCLE OF ART" - Tuesday's meeting with the drawing and painting.
  Fotografia. Photography.
  Renowacja i naprawa obrazów. Renovation and repair of works of art.
  Biblioteka Miejska w Barlinku, City Library in Barlinek
  Spotkania z ciekawymi ludźmi. Meetings with interesting people.
  Podróże. My travel.
  Artykuły prasowe - publikacje - gadgety. Press - publications - gadgets..
  Barlinek-historia mojego miasta. Barlinek - the story of my city.
  Fotografie przedwojenne Berlinchen. Pre-war photographs Berlinchen.
  Fotografie Barlinka po 1945r. Photographs Barlinek after 1945.
  Przedwojenny spis ulic Barlinka. Prewar census the most important streets.
  Kalendarium Barlinka. Timeline of the city Barlinek.
  Ludzie Barlinka. Barlinek people.
  Puszcza Barlinecka. Forest Barlinek.
  Księga gości.
  Moje linki. My Links.
  Lista linków. A list of links.
  Kontakt. Contact.
  Wskaźnik odwiedzin. Indicator visits.
  Mapa. Map.
Kalendarium Barlinka. Timeline of the city Barlinek.

KALENDARIUM BARLINKA1278
25 stycznia Barlinek otrzymuje przywilej lokacyjny i prawa miejskie nadane przez margrabiów brandenburskich Albrechta III i Ottona V. Henryk Toyte otrzymuje zlecenie założenia miasta Nova Berlyn.

1298 Pierwsza wzmianka o kościele z okazji kapituły kolegiackiej w Myśliborzu.

1312 Klęska głodu w Barlinku.

1317 Barlinek musiał się dostosować do zarządzenia na mocy którego "Civitas Berliniken" miasto miało się podporządkować prawu myśliborskiemu. Miasto do tego czasu musiało sie podporządkowywać prawu ze Strausberg.

1337 Barlinek się prężnie rozwijał stał się prężnym ośodkiem gospodarczym. Miasto posiadało wiele młynów, w tym roku księga Ziemska Ludwika Starszego wymieniła inne młyny: Korzkiew (Lohmuhle), Giełk (Ober M.), oraz zaginione: Densekim i Stransrad.

1347 Powódź w mieście i okolicach.

1348 Wzmianka o radzie miejskiej. W tym roku miasto atakuje epidemia dżumy.
Margrabia Ludwig potwierdza miastu prawo pozysku drewna.

1349
Pieczątka Barlinka z wizerunkiem bramy młyńskiej.

1351 Instytucja wójta niezależna od władz samorządowych. W dokumencie z tego roku dla określenia funkcji wójta użyto terminu "prefekt" ("prefektor in Nova Berlin"). Nazwa funkcji dotyczy braci Konrada i Alberta Toyte.

1362 Ludwik Rzymski zaczyna robić zatargi i umieszcza swoją załogę przy bramie młyńskiej wobec sprzeciwu mieszczan.

1363 Kończy się zatarg Ludwika Rzymskiego i wycofuje swych ludzi spod bramy młyńskiej. Przywrócił miastu prawa do obsadzania bramy. Rada Miejska wykupiła uprawnienia sądowe wójta.

1380 Pierwsza przebudowa przypuszczalna rozbudowa kościoła.

1402 Początki panowania Krzyażków.W dniu 8 sierpnia w Choszcznie złożono hołd Zakonowi.

1454 Kończy się panowanie Krzyżaków.Próbowano przyłączyć Nową Marchię do Polski. W Barlinku 28 marca doszło do spotkania w tej sprawie. Miasto przeszło pod panowanie Hohenzollernów.

1464-1478 Powstaje konflikt pomiędzy książetami wołogostymi  a elektami brandenburskimi.

1467 Barlinek został opanowany,a następnie zniszczony przez Pomorzan. Znikneły przywileje Barlinka.

1469 Eryk II spustoszył okolice Barlinka.

1486 Odtworzenie przez Jana z Kostrzyna przywilejów miejskich.

1499 Pierwszy udokumentowany pożar miasta.

1504 Nadzwyczaj upalne lato, susza niweczy zbiory.

1512 Drugi pożar Barlinka.

1514 Powstanie Sądu Rady Miejskiej.

1538 Przejęcie kościoła przez ludzi Marcina Lutra.

1542 Na Barlinek i okolice spadła szarańcza przesłaniając słońce.

1576 8 września pożar strawił połowę miasta.

1577 25 lutego pożar strawił drugą połowę miasta.

1608 Kolejny duży pożar Barlinka ,w ogniu stanął kościół wraz z ratuszem.

1617 16 czerwiec Kolejny niszczycielski pożar w mieście.

1618-1648 Trwa Wojna Trzydziestoletnia, która ma fatalne skutki dla miasta.

1621 Sporządzono spis ilości ludzi zdolnych do walki. (259 mężczyzn).

1621 Przez Barlinek przejeżdża poselstwo polskie z kanclerzem Jerzym Ossolińskim na czele, które udaje się do Anglii na rozmowy z Turkami w sprawie wojny.

1623 Barlinek liczy około 2211 mieszkanców.

1625 Epidemia Dżumy pochłoneła ok 470-500 osób.

1629 Wojna i klęska nieurodzaju wywołały głód oraz przypadki kanibalizmu.

1630 Lokalne działania wojenne i pożar miasta. Z pożgi uratował się kościół z plebanią i diakonatem, szkoła oraz dwa domy mieszczańskie.

1633 Pożar Przedmieścia Myśliborkiego,który strawił. 37 stodół wraz ze zbożem.

1640 Barlinek liczy juz kilkuset mieszkańców.

1656-1663 Wojna 7 letnia, która spowodowała kolejne załamanie gospodarcze.

1658 "Czarny rok dla miasta".5 października odbyło się oblężenie miasta przez wojska rosyjskie. Liczne pożary na peryferiach: m.in. spalony młyn Leśny oraz stodoły.

1659 Zamieszki oraz liczne przemarsze cesarskich, brandenburskich i polskich wojsk.

1665 W wielkim pożarze spłoneło wiele domów, szkoła, kościół oraz dwa domy pastora.

1670 Odbudowa po pożarze i wojnie kościoła.

1676 Zaraza czerwonki przyniesiona przez kompanie żołnierzy z Lipian.

1685 Kolejna odbudowa Barlinka.

1689 Powołanie Sądu Miejskiego.

1690 Pierwsza wzmianka o założeniu apteki.

1693 Odbudowa ratusza z inicjatywy Andreasa Wegenera.

1696
Koniec odbudowy ratusza.

1700 17 grudnia. Posłano 30 koni na stację dyliżansów w Żeńsku k/Recza.

1712 W Barlinku zatrzymał się car Piotr I.

1713 Ustanowienie w Barlinku targów tygodniowych.

1720-1747 Barlinek jest miastem garnizonowym, w tym czasie stacjonuje tutaj kompania piechoty.

1733 Eliasz Meissner buduje papiernię nad rzeką Płonią.

1750 Ludność miasta liczyła już 1653 osoby.

1663-1806 Barlinek ponownie staje się miastem garnizonowym. Stacjonuje tutaj szwadron dragonów z pułku Irrwinga pod dowództwem płk. von Sellenthin.

1806 Wkroczenie wojsk francuskich do miasta.

1810 W Wilczym Jarze mistrz Hasselbarth wybudował młyn garbarski o napędzie wodnym.

1810 26 września. Spalił się najstarszy i największy młyn Barlinka - "Lohmuhle".

1817 Barlinek ogłoszony miastem otwartym.

1817 3 marca - Rozpoczęto budowę Apteki "Pod Orłem"

1825 Zburzenie Bramy Młyńskiej.

1840 Reforma Hardenberga.

1842 Miasto liczy 3369 obywateli.

1847 Budowa drogi Dolice - Barlinek - Gorzów.

1848 Na miejscu garbarni powstaje powstaje fabryka beczek, dająca początek przemysłowi drzewnemu.

1850 Barlinek liczy 4322 mieszkańców.

1852 Kolejny wielki pożar. Spłonął kościół oraz ratusz Wegenera na rynku.

1855 Barlinek liczy około 4355 mieszkańców.

1855 Goldowsky wznosi lokal rozrywkowo-gastronomiczny "Goldowsky,s Berg", który przestał istnieć w 1898r.

1856 Informacja o synagodze w Barlinku, wybudowanej pomiędzy 1830 a 1850 rokiem. W tym roku powstaje pierwsza latarnia miejska.

1856 Rachmistrz Urlich Anklam opracowuje plan kanalizacji Płoni. Koszt: 2mln. marek.

1858 Oberżysta z Granowa Edward Schwartz wykupił od Hasselbartha młyn garbarski i przekształca go w wytwórnię narzędzi rolniczych. Był to początek przemysłu metalowego.

1860 Rozbudowano drogę do Gorzowa (Landsberg)

1862 Otwarcie cmentarza przy ul.Gorzowskiej.

1867 Założenie nowego cmentarza przy ul.Gorzowskiej oraz uruchomienie wydawnictwa i drukarni.

1868 12 grudnia Urodził się Emanuel Lasker - filozof i matematyk, szachowy mistrz świata wszechczasów.

1872 1 sierpnia. Oddano do użytku pierwszą w mieście stację telegraficzną.

1873 Przy ul.Górnej powstała świątynia Apostolska, gdzie obecnie mieści sie cerkiwe prawosłwana.

1875 Przy ul.31 Stycznia powstaje nowy zakład drzewny.

1879 Utworzenie Sądu Okręgowego w  Barlinku.

1880 Przekształcenie zakładu beczek w nowoczesną fabrykę mebli.

1883 Budowa linii kolejowej z Głazowa do Barlinka. Dworzec na ulicy Szosowej.

1885 1 październik. Goldowsky otwiera stały budynek poczty przy Banhofstrasse 37 (Al.1maja 28).

1886 Zburzenie Bramy Myśliborskiej.

1888 Emanuel Lasker po maturze wyjeżdża z Barlinka.

1893 Oddano odcinek drogi kolejowej do Głazowa.

1895 Rozebrano część murów obronnych.

1896 Zakończenie budowy Szkoły Powszechnej przy ul.Jeziornej.

1898 Uruchomienie Gazowni Miejskiej oraz budowa linii kolejowej do Choszczna.

1899 Budowa drugiego dworca i powstanie Nowego Miasta.
Oddano odcinek drogi kolejowej do Choszczna.

1900 Na ulicach Berlinchen pojawia się pierwszy samochód.

1900 Barlinek liczy około 5736 osób. Miasto staje sie modnym kurortem turystyczno-wypoczynkowym.
Istnieje wodociąg i kanalizacja.

1900 24 pażdziernik. Pierwsze telefony prywatne w mieście.

1903 Firma "Schwartz i Syn" przekształca sie w fabrykę pługów.

1905 Barlinek liczy 5963 obywateli i prześciga Myślibórz.

1908 Likwidacja wszystkich zewnętrznych schodów domów przy ul.Niepodległości w celu założenia chodników.

1908 Wybudowanie "Pałacyku Cebulowego".

1912 Knuth Ackermann buduje fontannę "Barlinecka Gęsiarka". Fundują ją miastu dwaj mieszkańcy.

1913 Wybudowanie Gimnazjum Realnego przy
ul. Jeziornej.

1914-1918 Pierwsza wojna Swiatowa w której polegli mieszkańcy Barlinka i okolic.

1915 Wprowadzono kartki na żywność, następnie na opał.

1920 Odbudowa młyna "Dworcowego".

1920 Elektryfikacja miasta.
Połączenie samochodowe z Gorzowem.

1921 Barlinek liczy 5896 mieszkańców.

1923 Budowa Kościoła Katolickiego pw.Św. Bonifacego. Z fundacji barona von Klitzinga z Dzikowa oddano do użytku nowoczesną halę sportową.

1923 Hiperinflacja - wprowadzono w mieście banknoty o nominałach: 1mln marek, 5mld marek, 100mld marek.

1923 19 grudnia poświęcono Kościół pw.Św.Bonifacego.

1924 Otwarcie Muzeum Regionalnego.

1922-1927 Budowa dzielnicy willowej przy ul. Tunelowej
i Krętej.

1927 Wybudowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Sportowej. Unikatowa budowla z akcentami architektury alpejskiej.

1928 Uroczyste obchody 650 rocznicy założenia miasta, które zakończyły się pochodem ze scenami ilustrującymi historię Barlinka.

1929 Zakończenie i otwarcie nowoczesnego szpitala na tzw."Pełczyckiej Górze".
Zmotoryzowanie Straży Pożarnej.

1930 Przyłączenie do Barlinka okręgu Żydowo.

1930 Założono oddział SA (Sturm Abteilung) tzw. "Brunatne Koszule".

1932 1 września. Tworzy się w mieście oddział "SS-Trupp Barlinek".

1933 Budowa nowego osiedla miejskiego na tzw."Wzgórzu".

1933 5 marca. W ostatnich wyborach do parlamentu ponad 30% Barliniaków popiera NSDAP i Hitlera.

1939 Barlinek liczy 7603 mieszkańców.

1941 11 stycznia - śmierć Emanuela Laskera.

1945 31 stycznia, po manewrze okrążającym, do miasta wkracza rosyjski XII Korpus Pancerny 2 Armii Pancernej Gwardii. Barlinek staje w płomieniach, gdzie zostało zniszczone około 50 procent Śródmieścia w sierpniu uruchomiono stolarnię przy ul. Jeziornej.

1945 10 luty. Przybywa do Barlinka marszałek Związku Radzieckiego Gieorgij K.Żukow.

1945 15 kwietnia uruchomiony zostaje Urząd Pocztowy.

1945 28 kwiecień. Utworzenie Posterunku Milicji Obywatelskiej. (Al.1maja 23).

1945 5 lipiec. Radziecki Komendant Barlinka kpt. Zajkin zmusza niemieckich mieszkańców do opuszczenia miasta.

1945 15 lipiec. Utworzono Polską Komendanturę Wojenną (Al. 1maja 10) - po 4 miesiącach została zlikwidowana.

1945 27 lipca w tartaku uruchomiony zostaje generator "Wolf". Odtąd miasto ma prąd.

1945 29 lipca podłączono miastu gaz.

1945 12 sierpnia urodził się pierwszy Polski obywatel miasta.

1945 wrzesień
- powołanie Komitetów PPR i PPS.

1945 6 października
przybywa nowy ksiądz Antoni Purol.

1945 12 października
powołany zostaje nowy Burmistrz kpt.K.Supiński.

1946 Otwarcie Gimnazjum Kupieckiego, które zostało później przemianowane w Zespół Szkół Zawodowych.
Uruchomiono także Fabrykę Pługów.

1946 5 maja powstaje Robotniczy Klub Sportowy "Pogoń"

1946 12 lipca nowym proboszczem zostaje ks.Józef Czapran.

1946 1 grudnia ks. Józef Czapran święci Kościół pw.NSNMP

1947 Żałożenie chóru "Halka".

1947 Miasto zmienia nazwę na Barlinek.

1948 4 marca odbyło się uruchomienie linii kolejowej z Barlinka do Myśliborza, natomiast 5 czerwca uruchomiono Szpital Powiatowy.

1948 1 maja Burmistrzem zostaje Czesław Urbański.

1949 Burmistrzem zostaje Stanisław Wilkus.

1949 Powstaje Koło Łowieckie w Barlinku

1950 1maja otwarcie w Hali Sportowej pierwszego kina "Odra".

1959 12 marca-otwarcie nowego kina panoramicznego "Stolica".
Budowa pierwszych bloków komunalnych oraz mieszkań zakładowych.

1960 Zarejestrowano pierwsza powojenną taksówkę "Warszawa - M20".

1961 Zakończenie budowy SP nr 2 przy ul. Leśnej. Otwarcie pierwszej w powiecie i województwie Izby Pamiątek, zorganizowanej przez Czesława Paśnika.

1962 7 lipca huragan niszczy 156ha drzewostanu Puszczy Barlineckiej.

1963 Pierwsza po wojnie stacja benzynowa przy ulicy Gorzowskiej.

1964 Koniec budowy SDH (dawny Dom Towarowy braci Schlutter).

1964 12 październik powstaje Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast".

1967 Przy drodze do Strąpia rusza budowa II Oddziału Zakładów Urządzeń Okrętowych "Bomet".

1968 Oddanie do użytku nowej siedziby Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego.

1969 Rozpoczęcie budowy "Fabryki Domów" oraz nowych Zakładów Przemysłu Drzewnego.

1970 Powołanie Towarzystwa Miłośników Barlinka. Uruchomienie automatycznej centrali telefonicznej.

1972 Utworzenie Muzeum regionalnego-oficjalne otwarcie
1 stycznia 1973 roku.
Początek budowy Banku Spółdzielczego.

1973 Barlinek staje się siedzibą władz miasta i gminy. W tym czasie trwa budowa Odzieżowej Spółdzielni Pracy "Barola". Rozpoczęie budowy ZSZ przy ul. Szosowej. Zakończenie budowy ZUO "Bomet".
Rozruch kombinatu ZPD.

1974
Otwarcie Muzeum Stefana Flukowskiego oraz zakończenie budowy oczyszczalni ścieków przy ul.Fabrycznej.

1975 Budowa sali widowiskowej "Panorama", przyłączenie Barlinka do nowo utworzonego województwa gorzowskiego.

1975 styczeń -powstaje Barlinecki Radioklub.

1977
Doprowadzenie do miasta magistrali gazu ziemnego oraz stopniowa likwidacja Gazowni Miejskiej.

1978 Inauguracja roku szkolnego w nowych murach
ZSZ przy ul. Szosowej.

1978 11 sierpień. Powołano drugą w Barlinku parafię katolicką przy kościele św. Bonifacego.

1978 Barlinek obchodzi 700 lecie miasta.

1980
Budowa dworca autobusowego.

1981 Powstanie Teatru Poezji "Wiatrak"

1981 Atak (brudnicy mniszki), która opanowała 2mln. ha lasu Nadleśnictwa Barlinek.

1985 Rusza budowa nowoczesnego osiedla
( Górny Taras ).

1986-1987 Klęska wiatrołomów w Nadleśnictwie Barlinek

1989 Powstaje nowa szkoła:
Zespół Szkół Ogólnokształcących.

1989 Przy ul. Fabrycznej rozbudowano Oczyszczalnie Ścieków.

1990 Na sklepowych półkach ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Echo Barlinka".

1990 Kustoszem Muzeum Regionalnego zostaje
Halina Olkiewicz-Fijałkowska.

1991 Nastąpiło zamknięcie pasażerskiego ruchu kolejowego.

1991 Utworzono Barlinecko-Gorzowski
Park Krajobrazowy.

1992 Renowacja "Barlineckiej Gęsiarki".

1992 10 czerwca Przy ul.Gorzowskiej w parku odsłonięto kamień pamięci byłych niemieckich mieszkańców Barlinka.

1993 Dobudowa prezbiterium Kościoła pw.Św.Bonifacego.

1993 - 14 czerwiec. Podpisanie umowy partnerskiej między Barlinkiem a Schneverdingen.

1994 Burmistrzem Barlinka zostaje Józef Jerzy Faliński.

1995 Uruchomienie nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

1995 Powstanie Zespołu Tańca "Barlinek-Uśmiechy"

1996 Została uruchomiona automatyczna centrala.
Barlinek liczy 15075 mieszkańców.

1999 1 styczeń Powstaje Powiat Myśliborski w którego skład wchodzi Barlinek.

2000 Burmistrzem Barlinka zostaje Zygmunt Siarkiewicz.

1997-2011 Budowa ronda przy placu bankowym, budowa mieszkań przy ul.Wodnej, budowa promenady
i budynków przy rynku.

2004 lipiec - otwarcie Centrum Informacji Turystycznej.

2006 lipiec - powstaje Grupa Taneczna "Feeling"
 
2006 9 sierpień - otwarcie Skateparku

2006 27 wrzesień - powstaje Klub Szachowy "Lasker".

2006 październik - pożar Apteki "Pod Orłem"

2007 1 maja Otwarcie pierwszego Centrum Nordic Walking.

2008 3 września fontanna "Barlineckiej Gęsiarki" symbolu miasta, zostaje zniszczona w wyniku aktu wandalizmu.

2009 30 maja Otwarcie "Polomarketu".

2010-2011 Budowa trzech rond i drogi w stronę Lipian.

2010-2011 Budowa parkingów i podjazdów
między ul.Kozią i Różaną.

2010 Odnowienie "Pałacyku Cebulowego"
przez P. Szatkowskiego.

2010 12 listopada spłonęła na skutek podpalenia
Hala Sportowa w której znajdował się Chiński Market.

2010 Ruszyła przebudowa Barlineckiego Ośrodka Kultury oraz byłego przedszkola na ul.Leśnej.

2011 27 stycznia otwarto sklep "Lidl".

2011 1 czerwca  Poświęcenie przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę nowego cmentarza komunalnego przy ul.Szosowej - Jaromierki.

2011 1 września Otwarcie Biblioteki Miejskiej w wyremontowanych pomieszczeniach Barlineckiego Ośrodka Kultury ul.Podwale 9.

2011 22 września Otwarcie Europejskiego Centrum Spotkań na ul.Podwale i ul.Leśnej.

2011 2 października Otwarcie Stadionu Miejskiego po generalnym remoncie.

2011 5 października  Ukończono przebudowę odcinka szlakowego Barlinek – Mostkowo.

2011 5 listopada Założenie przez Krzysztofa Kłosowicza grupy pasjonatów rysunku i malarstwa "W kręgu sztuki".

2011 19 listopada Uroczyste otwarcie Galerii przy ul. Leśnej z wernisażem Romany Kaszczyc.

2011 10 grudnia Uroczyste otwarcie Kina "Panorama". Pierwsza projekcja: "Bogowie i Herosi" 3D

2012 18 kwietnia Uroczyste otwarcie Parku Linowego.

2012 21 kwietnia Uroczyste otwarcie trasy rowerowej z Barlinka do Krzynki.

2012 3 września Uroczyste otwarcie siedziby "BRATKA"

2014 17 maja Uroczyste otwarcie Parku Laskera.

2014 11 czerwca Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

2014 13 września Uroczyste otwarcie największych i najmniejszych kijków Nordic Walking na świecie.

2014 1 grudnia Burmistrzem Barlinka na kolejne 4 lata zostaje Dariusz Zieliński.

2015 30 października Otwarcie krytego kortu tenisowego.

2016 01 marca Uroczyste otwarcie nowej części szpitala.

2017 18 października Rozpoczęto budowę obwodnicy Barlinka.

2017 26 października Oficjalne odsłonięcie muralu na ścianie Barlineckiego Ośrodka Kultury.

2018 10 stycznia Demontaż kładki nad byłym torowiskiem.Źródła: (Publikacje o Barlinku, prasa regionalna, portale internetowe barlinek24 i ebarlinek, rózni autorzy, m.in.: Kazimierz Hoffman, Monika Przybylska, Łukasz Włodarek oraz notatki własne).

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja wiadomość:

Aktualny czas  
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Krzysztof Kłosowicz - wystawy, prezentacje - niebawem.  
  05.12.2018 - 31.01.2019 Barlinek - wystawa "Piękno ukryte 2018" Muzeum Regionalne.

.09 - 24.01.2019 Poznań - wernisaż wystawy "Krajobrazowo", Dom Kultury "Krąg", ul. Dmowskiego 31.

24.01.2019 Koszalin. - wernisaż XVII Ogólnopolskiej Wystawy Marynistycznej - Galeria „N”, ul. Ruszczyca 14.

24.01 - 23.02.2019 Gorzów Wlkp. - wernisaż wystawy grupy "W Kręgu Sztuki" - "Nowa Rzeczywistość". Galeria "Kwadrat", godz 18.00.

Listopad 2019 Barlinek - wystawa indywidualna Krzysztofa Kłosowicza z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Muzeum Regionalne.
 
Filmy  
 
 
Pogoda dla Barlinka  
 
Pogoda Barlinek z serwisu
 
Dzisiaj stronę odwiedziło: 8 odwiedzający:)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
romper.k@poczta.fm