Malarstwo Krzysztofa Kłosowicza
Wybierz z poniższych: Choose from the following:  
  Poznajmy się :) Getting to know the following:)
  Więcej o mnie. More about me.
  Praca, dom, życie. Work, home, life.
  Moje Malarstwo. My painting.
  Szkice i rysunki. Sketches and drawings.
  "W KRĘGU SZTUKI" - Wtorkowe spotkania z rysunkiem i malarstwem. "In the CIRCLE OF ART" - Tuesday's meeting with the drawing and painting.
  Renowacja i naprawa obrazów. Renovation and repair of works of art.
  Biblioteka Miejska w Barlinku, City Library in Barlinek
  Spotkania z ciekawymi ludźmi. Meetings with interesting people.
  Podróże. My travel.
  Artykuły prasowe - publikacje - gadgety. Press - publications - gadgets..
  Księga gości.
  Moje linki. My Links.
  Lista linków. A list of links.
  Kontakt. Contact.
  Wskaźnik odwiedzin. Indicator visits.
  Mapa. Map.
Biblioteka Miejska w Barlinku, City Library in Barlinek
Biblioteka Miejska mieści się obecnie w budynku Barlineckiego Ośrodka Kultury ul. Podwale 9.Do czerwca 2011 Biblioteka użytkowała lokal zastępczy w Ośrodku pomocy Społecznej w związku z remontem BOK i przystosowaniem tejże placówki na Europejskie Centrum Spotkań. Od lipca Biblioteka ponownie funkcjonuje w obiekcie BOK, w dwóch wyremontowanych pomieszczeniach 
o powierzchni użytkowej 113 m2, które poprzednio użytkowała.

W jednym z tych pomieszczeń funkcjonuje czytelnia, czytelnia multimedialna oraz wypożyczalnia dla dorosłych, drugie pomieszczenie to oddział dla dzieci, który funkcjonuje osobno.
Pomieszczenia te zostały wyremontowane w ramach kompleksowego remontu obiektu BOK w celu przystosowania go na Europejskie Centrum Spotkań.Dyrektorem Biblioteki Miejskiej
jest Brygida Liśkiewicz,
która jednocześnie piastuje stanowisko Dyrektora Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 Działem dla dorosłych i pracą merytoryczną zajmuje się Aldona Horoszewicz.
Dział dla dzieci i kontakt z czytelnikami leży w gestii Stanisława Smoły.

Czynna:
poniedziałek-wtorek 8.00 - 18.00
sobota: 10.00 - 16.00

tel: 95 746 10 81, 95 7462 135
e-mail:
biblioteka2115@wp.pl


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barlinku posiada 3 filie biblioteczne:
Mostkowo, Rychnów, Płonno.

Fila Mostkowo:
Lokal: 50 metrów kwadratowych
Księgozbiór: 9606 woluminów


Filia Rychnów:
Lokal: 45 metrów kwadratowych
Księgozbiór: 11452 woluminy


Filia Płonno:
Lokal: 51 metrów kwadratowych
Księgozbiór: 8988 woluminy


W roku 2010 Biblioteka otrzymała dotację celową na zadanie z zakresu kultury w ramach Programu Biblioteki Narodowej ” Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 4580 zł. Z tej dotacji zakupiono 234 woluminy do Biblioteki i na filie. Biblioteka otrzymała również dotację celową na zakup nowości wydawniczych ze Starostwa Powiatowego, w kwocie 4400 zł. Z tej kwoty zakupiono łącznie 261 woluminów do Biblioteki i na filie.  Zakupy nowości wydawniczych są relizowane również ze środków własnych. Od października 2010 do września 2011 zakupiono książki i multimedia ze środków własnych ( dotacja j.s.t.) w ilości 335 wol. na kwotę 6453, 61 zł do Biblioteki i na filie. Ogółem do Biblioteki i na filie zakupiono 830 wol. na kwotę 15433,61 zł.

Obecnie oczekujemy na dotację w ramach dofinansowania z Programu Biblioteki Narodowej na kwotę wnioskowaną 8370,00 zł. na rok 2011. Z tej kwoty oraz z kwoty dotowanej przez Starostwo Powiatowe Biblioteka zrealizuje zakupy w miesiącu listopadzie.

Dział dziecięco – młodzieżowy Biblioteki popularyzuje czytelnictwo wśród najmłodszych poszerzając w ten sposób ich grono. W dziale odbywają się zarówno zajęcia cykliczne w formie czytania dzieciom oraz organizowane są doraźne akcje, które wynikają z włączenia się do przedsięwzięć ogólnopolskich w zakresie rozpowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych. Dział współpracuje ze szkołami i przedszkolami z Barlinka i okolic oraz ze stowarzyszeniami edukacyjnymi i kulturalnymi.
Nadal jest realizowana stała współpraca z Fundacją ABC XXI 
(program: „Cała Polska Czyta Dzieciom”).

Oddział dziecięcy Biblioteki prowadzi również  działania świetlicowe w wakacje, ferie i inne w wolne dni.

Działania promujące czytelnictwo w Bibliotece
i  w oddziale dla dorosłych to
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
działajacy w Bibliotece od kwietnia 2008 roku, finansowany przez Instytut Książki, promujący czytanie i dyskusje o książkach wśród dorosłych. Spotkania DKK odbywają się również w filii Mostkowo. W Bibliotece odbywają się również spotkania poetyckie poetów nieprofesjonalnych oraz spotkania autorskie z pisarzami książek dziecięcych, również lokalnych, prezentacje multimedialne, pokazy filmów( Kino letnie).

Biblioteka pragnie poszszerzyć zakres pracy kulturalno - edukacyjnej w zakresie prezentacji multimedialnych tj. filmów edukacyjnych dla młodzieży ze szkół średnich oraz dla dorosłych w zakresie oświaty ogólnej (Czytelnia Multimedialna). W najbliższym czasie odbywać się będą również spotkania patriotów regionalnych, w tym odbywać się będą prezentacje multimedialne.

 
W zakresie wyborów czytelniczych preferuje się najczęściej romans, literaturę kobiecą, romans historyczny, horror, literaturę polityczną.
Dzieci: literatura fantastyczna , z pogranicza horroru, literatura wieku dojrzewania, książeczki dla przedszkolaków i najmłodszych.

 

W Bibliotece dużym zainteresowaniem cieszy się  Dział Regionalny, który jest zaopatrywany sukcesywnie w różnego rodzaju wydawnictwa jak: czasopisma zagraniczne, biuletyny informacyjne, katalogi,  książki pisarzy regionalnych,  prasę regionalną, ulotki, dokumenty życia społecznego i in.

Biblioteka i filie otrzymały w ramach PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK wyposażenie w postaci komputerów, drukarek atramentowych i laserowych HP , rzutnik multimedialny oraz nowoczesne aparaty fotograficzne, co ma sprzyjać poszerzeniu działań związanych z edukacją biblioteczną.
 
 Działa Czytelnia Multimedialna, której zbiory wzrastają z roku na rok, kupowane są z dotacji oraz pochodzą od mieszkańców i czytelników Biblioteki, przekazywane jako dary. Czytelnia  posiada encyklopedie, słowniki, audiobooki,  filmy, muzykę rozrywkową i poważną.  Do Czytelni Multimedialnej zostały wprowadzone działy Uniweraslnej Klasyfikacji Dziesiętnej w celu poszerzenia jej zbiorów i w celu polepszenia orientacji w posiadanych zbiorach. Istnieją działy gatunków filmowych i muzycznych z możliwością poszerzenia tych zbiorów. Wiele z nich pochodzi od mieszkańców i czytelników Biblioteki. Najbliższe zakupy to filmy edukacyjne i muzyka rozrywkowa jak również sfilmowane lektury szkolne oraz powieści literatury pięknej dla dorosłych, dzieci
i młodzieży.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barlinku współpracuje z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie.
Z wypożyczalni tej  korzystają  studenci, uczniowie oraz dorośli. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzane są książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy jak również inne pozycje książkowe np. literatura piękna. Biblioteka planuje poszerzyć zakres wypożyczeń międzybibliotecznych w związku z dużym zapotrzebowaniem czytelników na pozycje książkowe brakujące w naszej Bibliotece i zwiększyć liczbę korzystających z tego rodzaju usługi.

Ogółem w Bibliotece i na filiach użytkowanych jest 9 komputerów w sieci lokalnej tych bibliotek,  podłączonych do Internetu, w tym 8 komputerów jest dostępnych dla czytelników. Umożliwiamy korzystanie z zewnętrznych baz danych innych bibliotek.

 

Pracownicy Biblioteki i filii uczestniczyli w cyklach szkoleniowych w ramach
PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK,
w tym w cyklach szkole
ń informatycznych.

 
 
 
Zapraszamy wszystkich czytelników.
Obecnie sprowadziliśmy wiele nowości. Posiadamy także nowe, ciekawe filmy w naszej filmotece.IMPREZY W BIBLIOTECEDnia 25.01 2012r. o godz. 17.00 w Kawiarni Artystycznej "Panorama" przy Barlineckim Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Poezji z muzyką relaksacyjną i medytacją. Przy pełnej sali prowadząca wieczór Aldona Horoszewicz rozpoczęła go swoim wierszem o przemijaniu pt. "Szuflady". Następnie na honorowych miejscach, centralnie zasiedli nasi barlineccy twórcy i przedstawili swoje ostatnie wiersze o miłości, pięknie krajobrazu, obyczajach, ojczyźnie, Bogu a nawet polityce i sprawach dnia codziennego. Po krótkim wyjaśnieniu co to są techniki medytacyjne, mantra, filozofia wschodu, prowadząca Aldona Horoszewicz wprowadziła gości w świat energii prezentując swoją płytę z medytacjami pt:"Kraina światła i wody". Wszyscy w zadumie i zamyśleniu wsłuchiwali się w dźwięki muzyki kosmicznej na płycie wraz z tekstem medytacyjnym. Po prezentacji płyty goście zostali zaproszeni na wspólną mantrę. Uczestnicy chętnie brali czynny udział w proponowanej przez prowadzącą "oczyszczającej " Mantrze". Był także czas na rozmowy  związane z odpoczynkiem, relaksem i sposobami "wyciszenia się"

Przed końcem spotkania poeci barlineccy znów zaprezentowali swoje wiersze. Spotkanie zakończyła wspólna Mantra Sacral Nirvana - modlitwa do kosmosu. Po ponad dwóch godzinach wszyscy w dobrych nastrojach, "oczyszczeni" rozeszli się do domów.

 

 
 

 

 

 


20 lutego o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy filiżance kawy i herbaty odbyło się pierwsze spotkanie z muzyką klasyczną z cyklu
“Wirtuozi muzyki poważnej”.
 
Zaprezentowana została sylwetka wybitnego amerykańskiego dyrygenta XX wieku światowej klasy  Leonarda Bersteina. 
Wysłuchaliśmy “Symfonię fantastyczną” op.14  Hectora Berlioza oraz “Wspomnienia z Brazylii” Dariusa Milhauda pod batutą wymienionego dyrygenta.
 Leonard Berstein ur. 25 sierpnia 1918r. Był żydem z pochodzenia, absolwentem Uniwersytetu Harvarda. Uczył się w klasie wielkiego Fritza Reinera i Sergiusza Kusewickiego. Jako pierwszy Amerykanin stanął na podium dyrygenckim w mediolańskiej La Scali u boku samej Marii Callas. Był szefem New York Philharmonic. Dokonał ponad 400 nagrań otrzymując tytuł dożywotni - Laureate Conductor.
 Pracował również z wiedeńskimi filharmonikami oraz Israel Philharmonic.  W 1989r odebrał z rąk Prezydenta USA – National Medal of Arts. Zmarł 14 października 1990r. na nowotwór płuc.  Dla Polaków był symbolem wzniosłych amerykańskich ideałów  wolności i równości.
 Zaproszeni goście wsłuchiwali się w dźwięki klasyków prowadzonych przez Bersteina oglądając jednocześnie pokaz multimedialny prezentujący mistrza batuty - Bersteina oraz kompozytorów   Berlioza i Milhauda. Spotkanie poprowadziła Aldona Horoszewicz opowiadając o życiu i twórczości prezentowanych muzyków, charakterze i fabule słuchanych utworów.
 Po wysłuchaniu koncertu rozgorzała dyskusja na temat formy następnych wspólnych spotkań muzycznych i proponowanych przez słuchaczy muzyków i kompozytorów do prezentacji.

Nad oprawą muzyczną i pokazem multimedialnym czuwał Krzysztof Kłosowicz.

Wszyscy melomani zebrani na sali obiecali sobie ponowne spotkanie na podobnym wieczorze w niedalekiej przyszłości. Kto będzie bohaterem następnego wieczoru – dowiemy się niebawem.

http://www.ebarlinek.pl/n1921-wieczor_muzyczny_z_bersteinem-0.html
 
 
 

9 marca w Kawiarni Artystycznej BOK Panorama
odbył się wieczór poetycko-rozrywkowy
„Mężczyźni – kobietom” przygotowany przez Aldonę Horoszewicz i Krzysztofa Kłosowicza. Okazją było uczczenie święta 8 marca - Dnia Kobiet.

Przy muzyce Novi Singers, Henryka Wieniawskiego, Dworzaka swoją twórczość zaprezentowały Lidia Bilska, Irena Kubecka oraz Jolanta Karasińska. Gościem obdarzonym specjalnym zadaniem był Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Dariusz Zieliński, który z pasją czytał powierzoną poezję.
Czytano również wiersze Szymborskiej, Ks.Twardowskiego, teksty Grodzieńskiej.
Pierwszą część zakończyła scenka-skecz "Przypadek"

W drugiej części wieczorku dominowała muzyka
rodem z gorącej Grecji. Przy utworach Mikisa Theodorakisa zgromadzeni goście, kosztując grecką sałatkę oraz inne smakołyki mogli zatańczyć w rytmie Zorby oraz posłuchać krótkiej historii Grecji.


http://www.ebarlinek.pl/n1943-wieczorek_poetycko_rozrywkowy_-0.html

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/91-mezczyzni

Tekst: Radek Szajdahttp://www.ebarlinek.pl/n1947-wieczor_autorski_i_m_zytkowiak_-0.html15 marca 2012r. o godz.18.00 w Kawiarni Artystycznej "Panorama" odbył się Wieczór Autorski pisarki-pedagoga Iwony Małgorzaty Żytkowiak. W rytmie dyskretnej muzyki autorka opowiadała o sobie, swoim życiu i wydanej w roku ubiegłym książce "Tonia".

"Tonia" to powieść o podróży przez życie Antoniny od lat szkolnych do dojrzałości, jej osiągnięcia i metamorfoza. Postać nietuzinkowa i barwna.  Książka charakteryzująca się bogatym słownictwem, pomimo posługiwania się przez autorkę "rynsztokowym" słownictwem niektórych bohaterów - nie jest frywolna ani wulgarna. Zachęcamy do przeczytania tej pozycji. 

Uchyliła również rąbek tajemnicy związany z mającą się ukazać drukiem w kwietniu nowej powieści „Spotkania przy lustrze”.
To powieść, która
 stanowi swego rodzaju studium samotności, rozpaczy kobiety po stracie 
(czekamy na tę pozycję z niecierpliwością), oraz o kolejnych książkach czekających na swój czas.

Było wiele pytań zadawanych przez uczestników spotkania na które Pani Iwona chętnie i wyczerpująco odpowiadała. Na koniec autorka osobom chętnym rozdała autografy i obiecała iż po wydaniu drugiej swojej książki spotka się z nami ponownie. Czekamy i trzymamy ją za słowo.

Spotkanie poprowadziła Aldona Horoszewicz.

http://www.ebarlinek.pl/n1956-drugie_spotkanie_z_tonia_-0.html

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/99-spotkaniezytkowiak


http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/112-dkk

http://www.ebarlinek.pl/n1978-dyskusyjnego_klubu_ksiazki_zapra-0.html
 


30 marca o godz.18.00 odbyło się pierwsze w tym

roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Tematem spotkania była ciekawa pozycja

Jacka Dehnela "Saturn".

W dyskusji wzięli udział mieszkańcy miasta, którzy

przeczytali tę książkę  mieli ochotę przyjść do

Barlineckiego Ośrodka Kultury i wypowiedzieć się. 
 
Przy kawie i muzyce Jana Sebastiana Bacha

usłyszeć można było wiele ciekawych wypowiedzi

i spostrzerzeń na temat treści tej pozycji, czasów

w których tworzył Goya, malarstwie, jego rodzinie

oraz wiele ciekawostek o samym Jacku Dehnelu

autorze książki.

Spotkanie prowadziła Aldona Horoszewicz.


Poniżej przedruk z recenzji Agnieszki Wolny

Hamkało.
"Jurny dzik, charyzmatyczny geniusz, łapczywy,

 pozbawiony moralności satyr wielbiący brzydotę,

starość i perwersję. A jednocześnie wrażliwiec,

człowiek natchniony, opętany sztuką, nieskończenie

zmysłowy, pełen miłości i siły. Poligamista

i biseksualista. Taki obraz Francisca de Goi w swojej

najnowszej powieści odmalowuje Jacek Dehnel,

autor nagrodzonej Paszportem POLITYKI „Lali”.

Pomysł obrania za bohatera artysty – postaci

historycznej – ma swoje (dobre) tradycje. Tym razem

dzięki takiemu zabiegowi autor „Saturna” zyskał

usprawiedliwienie nieco archaicznego stylu,

miejscami wzniosłego, pełnego metafor,

a jednocześnie mógł pisać o malarstwie – czymś, co

kocha i czynnie uprawia.

 


Dehnel jest tu najlepszy, kiedy opisuje trudną

relację dominującego ojca geniusza z delikatnym,

przytłoczonym, jakby pozbawionym woli życia synem.

W powieści jest świetna scena, kiedy de Goya

wchodzi nocą do pracowni syna podziwiać jedyny

obraz, który ten namalował – i poprawia na nim

konia. Następnego dnia widzimy Javiera, który

patrzy na swój obraz i, dziwiąc się, że tak spartaczył

konia, zaczyna go szybko przemalowywać. Ta scena

wzruszająco i dowcipnie pokazuje różnice w podejściu

do malarstwa obu mężczyzn: zafascynowanego

rozkładem ojca i stojącego po jasnej stronie

wyobraźni syna. Z tym że ten drugi w nierównym

pojedynku z ojcem geniuszem nie ma żadnych szans

i ostatecznie przegrywa wszystko: talent, własną

osobowość, nawet miłość żony i syna.


Najgorzej wypadają fantazje na temat obrazów Goi

(w książce znajdziemy reprodukcje) i wczuwanie się

w psa, który „bardzo cierpi” i tęskni nawet za kijem,

bo „na drugim końcu kija była zaciśnięta ręka, ręka

pana”. Tutaj styl pisarza najbardziej jest bujny,

nierzadko przesadny. Mimo to obraz rodziny do tego

stopnia skoncentrowanej na malarstwie jest

pasjonujący, a efektowny portret Goi – pełnego

sprzeczności olbrzyma – ciekawy i wieloznaczny.

Nowa powieść Dehnela tylko pogłębi podziały na

wielbicieli jego żarliwości, długich, krągłych zdań

oraz profesjonalnej roboty pisarskiej –

i kontestatorów takiego stylu".


Tekst: Agnieszka Wolny-Hamkało

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/119-dkk1 

http://www.ebarlinek.pl/n1987-dyskusyjny_klub_ksiazki_-0.html

 

http://www.ebarlinek.pl/n1990-spotkanie_autorskie_z_magda_omil-0.html


http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/125-omilianowicz


Dnia 12 kwietnia w Kawiarni Artystycznej "Panorama" odbyło się spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz z Koszalina, dziennikarką, autorką reportaży i felietonów o tematyce społecznej i podróżniczej. Jej publikacje ukazały się w "Głosie Koszalińskim", "Przeglądzie", "Miliarderze", "Poznaniaku", "Sukcesie", "Top Class", "Polityce", holenderskim "Reve", nowojorskim "Kurierze Plus" i innych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Barlinku przy Barlineckim Ośrodku Kultury. Przybyło wielu gości, którzy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o podróżach Pani Magdy, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, którzy znaleźli nietuzinkowy sposób na życie, wywiadach, śmiesznych sytuacjach i niezwykłych losach jej bohaterów. Jej bohaterowie to jasnowidz, podróżnicy, szamani, egzorcyści, człowiek, który służył u Berii, kobieta, za którą chodzi rewolucja, biała wiedźma, księżna mieszkającą w bloku, wielokrotny morderca, opiekunka ptaków, sprzątacz - Nikodem Frasobliwy i wielu innych. Sofia Loren, Andrea Bocelli i inne znane osobistości również przewinęły się przez jej życie. Zaproszeni goście z uwagą wsłuchiwali się w słowa Pani Magdy oglądając jednocześnie pokaz multimedialny przygotowany przez autorkę specjalnie na tę okazję. Obiecała, że za jakiś czas przyjedzie ponownie do Barlinka tym razem na dłużej. Jest pod wrażeniem piękna naszego miasta gdyż w południe tuż po przyjeździe z Koszalina uczestniczyła w spacerze przygotowanym przez pracownika Centrum Informacji Turystycznej Krzysztofa Kłosowicza po mieście z wizytą oczywiście w naszym Muzeum Regionalnym. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała. Na zakończenie spotkania Pani Magda otrzymała z rąk Dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury Brygidy Liśkiewicz przepiękną paterę z pracowni ceramicznej BOK, oraz osobom zainteresowanym rozdała autografy z dedykacjami w zakupionych książkach. Spotkanie poprowadziła Aldona Horoszewicz - pracownik Biblioteki Miejskiej przy Barlineckim Ośrodku Kultury.http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/139-relacjaomilianowicz

http://www.ebarlinek.pl/n2002-wieczor_autorski_magdy_omilianow-0.html


23 kwietnia w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się Pierwsze Barlineckie Dyktando zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną. Wzięło w nim 10 osób a nad całością, począwszy od wyboru tekstu po sprawdzanie prac, czuwały Marta Szafkowska oraz Izabela Leszczyńska.

Tekst dyktanda zawodnikom czytał Eugeniusz Dmytruszewski. Jak się okazało dyktando nie było takie proste. Po weryfikacji prac, jury przyznało nagrody następującym osobom:  miejsce III – Marek Szopa, miejsce II – Radosław Poździk, miejsce I – Dariusz Zieliński.


http://www.barlinek24.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5077&Itemid=35

http://www.ebarlinek.pl/n2075-wieczor_autorski_jakuba_cwieka_-0.html

Na spotkanie z pisarzem przybyło około 40 osób – zarówno młodzi jak i ci nieco starsi fani literatury fantastycznej.

Od samego początku panowała luźna, koleżeńska wręcz atmosfera. Pan Ćwiek usiadł przy jednym stole ze swoimi fanami, chciał być bliżej nich.

Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu postaci pisarza przez Pana Stanisława Smołę, autor m.in. cyklu „Kłamca” opowiadał liczne anegdotki ze swojego życia, zdradzał również kulisy powstawania książek jego autorstwa.

Pisarz przedstawił m.in. kulisy powstania powieści jego autorstwa „Ciemność płonie”. Przed jej napisaniem spędził wiele dni na dworcu, wśród ludzi bezdomnych tam mieszkających, by poznać ich życie codzienne, by zobaczyć jak wygląda ono „od środka”.

Jak sam stwierdził ten sposób przygotowań do napisania kolejnej książki lubi najbardziej, ponieważ wtedy możliwe jest jak najbardziej realne przedstawienie sytuacji, wydarzenia, czy sposobu zachowania danej postaci.

Wczoraj, po przyjeździe do Barlinka, Pan Jakub Ćwiek zamieścił na swoim blogu taki oto wpis: „(…)Kurcze, pęcznieje mi w głowie ta historia, rośnie i wylewa się z formy. I krok po kroku, mijając dzisiaj niezwykłe zakamarki Barlinka, zacząłem widzieć sceny, wydarzenia i moich bohaterów. Mam tylko nadzieję, że uda mi się to wszystko oddać (…)”

Kto wie, może to właśnie nas obserwował podczas swojego spaceru po Barlinku i w kolejnej powieści będziemy mogli znaleźć kogoś na wzór nas samych? A może rozpoznamy z opisu jakiś fragment naszego miasteczka? Musimy na to jednak jeszcze trochę poczekać. Na razie rodzą się tylko kolejne fantastyczne pomysły, które trzeba jeszcze przelać na papier…http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/193-noc-umarlych-poetow

http://www.ebarlinek.pl/n2076-noc_umarlych_poetow_-0.html

http://www.it.barlinek.pl/tur/index.php?option=com_content&task=view&id=768&Itemid=34&lang=pl

http://www.it.barlinek.pl/tur/index.php?option=com_content&task=view&id=768&Itemid=34&lang=pl

http://www.barlinek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=963&Itemid=57

W poniedziałek 4 czerwca o godz. 20.00 w Kawiarni Artystycznej "Panorama" Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyło się widowisko poetycko - muzyczne
"Spotkanie umarłych poetów".
W świetlistym orszaku przy głośnej, demonicznej muzyce przybyli do nas z zaświatów najznamienitsze postaci polskiej literatury.
Po zajęciu miejsc poeci odczytali strofy swoich utworów.
W rolę "umarłych poetów" wcielili się:
Sebastian Suterski  - Juliusz Słowacki,
Danuta Ślepowrońska - Zofia Nałkowska, Mieczyław Pyciak - Adam Mickiewicz,
Teresa Pyciak - Maria Konopnicka.
Jako medium wystąpiła AldonaHoroszewicz.

Spektakl zgromadził ponad 20 osób, które w trwającym 1,5 godziny spotkaniu mogły wysłuchać wiersze polskich poetów oraz obejrzeć bardzo interesujący film "Paranormalium"  Aldony Horoszewicz na temat szeroko pojętej spirytystyki, egzorcyzmów itp.
Trzeba przyznać, że przedstawienie zrobiło wrażenie na przybyłych gościach.
Wieczór z pewnością można było uznać za udany, a niesamowity i trochę demoniczny klimat i piękna poezja na długo pozostaną w pamięci.

http://www.ebarlinek.pl/n2089-noc_umarlych_poetow_-0.html

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/202-wieczor-umarlych-poetowhttp://www.ebarlinek.pl/n2107-spotkanie_autorskie_z_monika_szw-0.html

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/211-spotkanie-z-monika-szwaja-relacja


13 czerwca w kawiarni artystycznej BOK odbyło sie spotkanie autorskie z Moniką Szwają, znaną i lubianą przez czytelników autorką takich bestsellerów jak m.in. "Jestem nudziarą", "Artystka wędrowna", "Klub Mało Używanych Dziewic", "Dziewice, do boju!" .
Do kawiarni przybyło bardzo wiele osób, którym sylwetkę autorki przybliżyła Ewa Rogozińska. Następnie mikrofon przejęła Monika Szwaja, która opowiedziała o okolicznościach, które spowodowały, że "chwyta za pióro" („pisać potrafiłam od I klasy Szkoły Podstawowej”, „pisze się dla kasy”), oraz przyznała się, że to jej nie pierwsza wizyta w naszym mieście (reportaż o Barlinku kiedy pracowała jeszcze w TVP Szczecin). Podała wszystkie istotne fakty, które z nią się wiązały oraz wyjaśniła, skąd wzięły się tak „dziwne” tytuły jej książek oraz postacie („bo książki nie mogą być nudne”). Autorka, bardzo ciekawa opinii zebranych, sama starała się kreować dialog. I trzeba przyznać, że wychodziło jej to naprawdę dobrze (pomimo słyszalnej w jej głosie chrypki).
Rozmawiano również o najbliższych planach autorki (rejs Darem Młodzieży), o jej pasjach (podróże, samoloty, żeglarstwo, zwierzęta…), co jest najważniejsze żeby książka odniosła sukces ( „tytuł oraz pierwsze zdanie”), oraz o ludziach („wierzę w ludzi i poza paroma wyjątkami kocham ich…”).
Monika Szwaja podzieliła się z czytelnikami swoim życiowym mottem: „Można wszystko i można być wszędzie ale trzeba znać swoje możliwości – świadomość swoich możliwości, co można a czego niemożna i co trzeba zrobić żeby być lepszym jest najważniejsze”.
Na zakończenie spotkania obecna na spotkaniu Z-ca Burmistrza Amelia Pakosz dziękując w imieniu czytelników i Burmistrza za cudowne spotkanie, wręczyła pisarce okazały bukiet kwiatów oraz drobne pamiątki z Barlinka a dyr. Brygida Liśkiewicz wręczyła anioła wykonanego w pracowni BOK. Po spotkaniu autorka wpisała się do pamiątkowej kroniki oraz z przyjemnością rozdawała autografy. Spotkanie z Moniką Szwają nie odbyłoby się gdyby nie Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz i Ewa Hinc -Dziedziela z Urzędu Miejskigo - za co serdecznie dziękujemy. Organizatorem wieczoru autorskiego była BOK - Biblioteka Publiczna.

http://www.ebarlinek.pl/n2134-lato_w_poezji_z_muzyka_hiszpansk-0.html

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/217-lato-w-poezji

29 czerwca w Kawiarni Artystycznej “Panorama” o godz. 18.00 odbył się wieczór poetycko-rozrywkowy “Lato w poezji” z muzyką hiszpańską, który został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną przy Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku. Wieczór składał się z trzech części. W pierwszej Aldona Horoszewicz, Danuta Ślepowrońska i Krzysztof Kłosowicz przy nastrojowej muzyce czytali wiersze poetów polskich opisujące lato i jego uroki, po czym nasi regionalni poeci: Lidia Bilska i Irena Kubecka przeczytali nam próbki swoich ostatnich dokonań poetycko-literackich. Nagrodzono ich gromkimi brawami. Drugą część wypełniła nam prezentacja-film zrobiony specjalnie na tę okazję przez Aldonę Horoszewicz - “Lato” - wycieczka do raju. Prezentacja ukazywała nam piękno letniej przyrody, jej koloryt i różnorodność z odgłosami natury w tle. W części trzeciej wieczoru przybliżono uczestnikom historię “gorącego” tańca hiszpańskiego, style, odmiany. W tle dominowała muzyka hiszpańska w rytmie której zaproszeni goście próbowali swoich sił w tańcu Flamenco do którego zaprosiła prowadząca spotkanie Aldona Horoszewicz. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, które spędziły kolejny, niezapomniany wieczór, jakże inny od poprzednich.
 
(Tekst, foto: Krzysztof Kłosowicz)

http://bokbarlinek.home.pl/14-sample-data-articles/223-lato-w-poezji-z-muzyka-hiszpanska

http://www.ebarlinek.pl/n2141-lato_w_poezji_z_muzyka_hiszpansk-0.html

http://www.barlinek24.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5229&Itemid=35

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/222-lato-z-bajka-2012

http://www.ebarlinek.pl/n2140-lato_z_bajka_2012_-0.html

http://www.barlinek24.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5248&Itemid=35

http://www.ebarlinek.pl/n2150-lato_z_bajka_2012-0.html

06 lipca na Rynku Miejskim odbył się festyn „Lato z

bajką”, na który zaprosił Barlinecki Ośrodek

Kultury. Specjalnie dla wszystkich dzieci

przygotowano konkursy i zabawy z nagrodami,

malowanie twarzy i puszczanie baniek.

Bajki dla najmłodszych czytały barlineckie VIP’y,

m.in. Przewodniczący RM Dariusz Zieliński oraz

Radna Maria Piotrowska. Nie zabrakło koncertu „

Studia Piosenki” pod kierownictwem Zbigniewa

Bociana oraz „Czerwonego kapturka” i „Kretów” w

wykonaniu grupy teatralnej REMEDIUM.

Wspólnie śpiewano i tańczono a wszystkie dzieci,

które tego dnia przybyły na rynek, otrzymały słodkie

niespodzianki. Do wspólnej zabawy zachęcały

kolorowe clowny.

(M.P.)
http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/264-zapraszamy-na-swieto-pieczonego-ziemniaka

Kolejne DKK
Dnia 24 września 2012r. Biblioteka Miejska zorganizowała kolejne w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
O godzinie 18.00 w czytelni biblioteki spotkali się miłośnicy dobrej książki aby omówić tym razem ciekawą pozycję napisaną przez Erica Emmanuela Schmitta "Trucicielka".

Książka "Trucicielka" i inne historie o namiętnościach to zbiór czterech wyjątkowych opowiadań francuskiego autora. Autor porusza w nich kwestie poszukiwania miłości, nadziei, zwątpienia, ale tym razem wzbogaca je o coś nowego. O namiętność, analizę naszych najskrytszych pragnień, emocji. Uczuć, które w jednej chwili mogą nas wyzwolić lub doprowadzić do zbrodni. 
Jego bohaterowie nie są kryształowi. Często wzbudzają prawdziwy lęk. Pewna starsza kobieta podejrzewana jest o zamordowanie swych trzech mężów. Nikt nie zna prawdy i tylko jeden człowiek, będzie miał szansę ją usłyszeć. Zmieni ona jego życie, zabierając tak potrzebną jego duchowemu rozwojowi niewinność. W drugim opowiadaniu pewien marynarz dowiaduje się o śmierci córki. Nie wie tylko której. Przerażony uświadamia sobie, że nie wszystkie kocha równie mocno. Kolejne opisuje rywalizację dwóch młodych muzyków. Chęć wyrównania rachunków odkrywa mroczne kulisy życia ludzi, którzy mogli mieć wszystko, ale zmarnowali swój dar. Ostatnie opowiadanie opisuje wzruszającą miłość za kulisami pałacu prezydenckiego. W pustych ścianach wytwornej rezydencji toczy się dramat samotnej, umierającej kobiety. 
W swoim najnowszym zbiorze opowiadań Schmitt odkrywa prawdziwą potęgę uczuć. Ich moc. Jego bohaterowie ukrywają zbrodnie, brak im cierpliwości, jedynie w sytuacji kryzysowej przypominają sobie o tym, co jest dla nich najważniejsze. Na ich przykładzie Schmitt uczy nas czegoś ważnego - że nigdy nie jest za późno na zmianę, nawet jeśli nie zawsze dane nam będzie szczęśliwe zakończenie.
Wyjątkowość książki "Trucicielka" i inne historie o namiętnościach doceniło jury prestiżowej nagrody literackiej - Le Prix Goncourt, w 2010 roku wyróżniając ją nagrodą Le Prix Goncourt de la Nouvelle.

Dyskusję poprowadziła Aldona Horoszewicz.


http://www.ebarlinek.pl/n2258-spotkanie_dyskusyjnego_klubu_ksi-0.html


Barlinecki Ośrodek Kultury- Biblioteka Miejska w Barlinku serdecznie zapraszają na niezwykłe spotkanie z Jakubem Ćwiekiem w ramach największej trasy literackiej w Polsce  "Jakub Ćwiek  Rock & Read Festiwal".*  Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2012 r. (czwartek) w kawiarence Barlineckiego Ośrodka Kultury ul. Podwale 9,  godz. 17.00.

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/300-jakub-cwiek-rock-a-read-festiwal

8 listopada 2012r. w kawiarence BOK odbyło się spotkanie z p. Jakubem Ćwiekiem, który kolejny raz odwiedził nasze miasto. Na spotkanie przyszli zarówno najwierniejsi fani autora jak i czytelnicy, którzy spotkali się z nim podczas wcześniejszych wizyt, a także osoby które nie miały jeszcze okazji poznać naszego gościa i jego twórczości.
Tym razem wizyta związana była z jego najnowszym pomysłem czyli "Rock & Read Festiwal" - Największa Trasa Literacka w Polsce. Podczas spotkania autor promował także swoje najnowsze pomysły - książkę "Chłopcy" oraz komiks "Kłamca. Vival'arte". W czasie spotkania p. Jakub (chociaż woli aby zwracano się do niego po prostu Kuba) odpowiadał na pytania z sali dotyczące m.in. wizyt w USA na Comic-Con 2012, jego następnych planów, przyszłej książki- horroru, której akcje dzieje się w Barlinku, a także jego warsztatu pisarskiego i tematów około literackich ("Czy nie pięknieje nam ta Polska?" , "Jak postrzegają nas amerykanie?") Po spotkaniu była możliwość kupienia jego najnowszych książek wraz z autografem oraz gadżetów związanych z twórczości autora. Każdy z gości otrzymał na pamiątkę pocztówkę z motywem z "Chłopców" podpisaną przez Kubę oraz długopis.

WIECZÓR IRENY KUBECKIEJ

Zapraszamy serdecznie dziś tj. 21 listopada do kawiarni artystycznej ECS mieszczącej się w BOK Barlinek ul. Podwale 9 na wieczór poezji – wieczór autorski Ireny Kubeckiej.  

Podczas wieczoru odbędzie się koncert muzyki poważnej w wykonaniu pianisty pana Józefa Sobolewskiego. Początek wieczorku godz. 18.00.Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/389-barlinecki-klub-literacki

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/390-klub-mlodych-mam-zaprasza
 Wieczór muzyczny z muzyką Jana Sebastiana Bacha.

15 marca 2013 roku w Kawiarni Artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie muzyczne z Janem Sebastianem Bachem zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną przy BOK w Barlinku.

Zebrana w kawiarni publiczność miała okazję wysłuchać muzyki mistrza baroku i zapoznać się z jego burzliwym życiem - wzlotami i upadkami.

 Zaprezentowano utwory:

-ARIA Z WARIACJI GOLDBERGOWSKICH

-ARIA NA STRUNIE G

-KONCERTY BRANDENBURSKIE

-TOCCATA I FUGA D-MOL

-WIELKA MSZA H-MOL

-MAGNIFICAT

-PASJA WG ŚW.MATEUSZA

-MUSIKALISCHES OPFER

 Wieczór był przygotowany w formie inscenizacji teatralnej. W rolę J.S.Bacha wcielił się Krzysztof Kłosowicz, który w stroju z epoki mistrza Bacha opowiadał o życiu i twórczości kompozytora. Narratorem i prowadzącą była Aldona Horoszewicz z Biblioteki Publicznej.

Sceneria wieczoru i muzyka niemieckiego kompozytora w blasku świec skłoniła gości do wielu refleksji i przemyśleń. W ciszy i skupieniu miłośnicy muzyki klasycznej wsłuchiwali się w dźwięki muzyki mistrza baroku. Myślę, że wieczór ten na długo pozostanie w pamięci barlineckich melomanów.

 Organizatorzy wieczoru serdecznie dziękują Magdzie Pędziszczak za pomoc w obsłudze imprezy.

 Fot: Magdalena Pędziszczak, Tekst: Krzysztof Kłosowicz
 http://www.ebarlinek.pl/n2480-wieczor_z_bachem_relacja-0.html

  SPOTKANIE Z HIMALAISTAMI

Barlinecki Ośrodek Kultury - Biblioteka Miejska serdecznie zapraszają na spotkanie z himalaistami Jarosławem Skowronem i Grzegorzem Kukurowskim. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2013r. (poniedziałek) o godzinie 17.00, Kawiarnia artystyczna BOK ul. Podwale 9.


http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/498-wieczor-henryka-winiawskiego

http://www.ebarlinek.pl/n2533-wieczor_z_wieniawskim-0.html

30 kwietnia w Kawiarni artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z muzyką Henryka Wieniawskiego - znakomitego wirtuoza skrzypiec i kompozytora. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna przy BOK w Barlinku, które poprowadziła Aldona Horoszewicz przy współudziale Krzysztofa Kłosowicza.
Barlineccy melomani na wstępie mogli obejrzeć pokaz multimedialny złożony z najciekawszych zdjęć kompozytora z podkładem muzycznym. Prowadzący wieczór zapoznali gości z życiem i twórczością Wieniawskiego oraz przedstawili osiem najbardziej znanych kompozycji mistrza.
1. Kujawiak
2. Concerto for violin and Orchestra nr 2,
3. Polonaise brillante D-dur op.4,
4. Scherzo Tarantelle A-moll op.16,
5. Legende op.17,
6. Koncert  skrzypcowy D-moll,
7. Capriccio - valse E-major op.7,
8. Romance.

Po wysłuchaniu w skupieniu utworów zapoznano przybyłych gości z budową i historią skrzypiec oraz instrumentów smyczkowych. Na koniec spotkania goście otrzymali na pamiątkę dzisiejszego wieczoru kopie fotografii Henryka Wieniawskiego oraz kopie partytury utworu "Legenda".
Organizatorzy serdecznie dziękują Halinie Fijałkowskiej za wypożyczenie zabytkowych skrzypiec.

Foto: Danuta Olszewska


 


 


17 maja 2013 r. w Kawiarni Artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie, którego tematem  była historia Barlinka od czasów najwcześniejszych do roku 1945. Wykład prowadziła Aldona Horoszewicz, a gościem specjalnym był regionalista Kazimierz Hoffmann.

Celem wykładu było udowodnienie że Barlinek od początku był polski, nie był niemiecki, jak uważają niektórzy mieszkańcy miasta. Wykład sięgał do czasów przed założeniem miasta Barlinka,  a więc od VIII wieku i mówił o podbojach margrabiów brandenburskich, aż do momentu ich dojścia na nasze tereny  i do Barlinka.  Była to krótsza  pierwsza część wykładu. Kolejna dłuższa część ukazywała historię od roku 1278 , czyli od chwili założenia miasta Nova Berlyn ( na prawie niemieckim) po uprzednim opanowaniu terytorium Słowian przez margrabiów brandenburskich i czasy Nowej Marchii – Berlinchen Neumark, aż do momentu wyzwolenia Barlinka przez Rosjan, który wrócił do macierzy w roku 1945. Dzięki licznym zdjęciom i mapom przedstawionym w prezentacji multimedialnej oraz dyskusji prowadzonej przez panią Aldonę i pana Kazimierza zaproszeni goście poznali  wygląd i historię dawnego Barlinka i ludzi żyjących w naszym mieście we wcześniejszych epokach. Naprzemienne  wysuwanie argumentów i kontrargumentów przez panią Aldonę  Horoszewicz i pana Kazimierza  Hoffmanna, wzajemne uzupełnianie się posiadanymi informacjami i wiedzą nadały spotkaniu swoisty klimat. Aby podkreślić charakter epoki goście wysłuchali  Koncertów  Brandenburskich Jana Sebastiana Bacha gdyż zostały one niegdyś zadedykowane  przez Bacha Christianowi Ludwigowi  Markgraf  von Brandenburg-Schwedt, -  jednemu  z margrabiów brandenburskich.
W spotkaniu, które trwało ponad trzy godzny , uczestniczyło ok. 60 osób , w tym młodzież szkolna , nauczyciele i inni zaproszeni goście – mieszkańcy Barlinka zainteresowani tym tematem i poznaniem historii miasta.

Tekst: Aldona Horoszewicz

http://www.ebarlinek.pl/n2570-barlinek_a_brandenburgia_i_nowa_-0.html

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/524-barlinek-a-brandenburgia-i-nowa-marchia
 


Poniżej prezentuję nową mini ekspozycję w gablocie wystawienniczej Biblioteki Publicznej. Tym razem urodzony w Barlinku Emanuel Lasker - niepokonany do dziś mistrz świata w szachach.
Zapraszamy do obejrzenia.

W dniu 11.06.2013 we wtorek o godz. 18.00 w kawiarni artystycznej
Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie ze sztuką muzeum Luwru w Paryżu. Spotkanie prowadziła
Aldona Horoszewicz -
pracownik Biblioteki Miejskiej w Barlinku.
Na wstępie spotkania przedstawiony został Pałac Luwru w formie prezentacji multimedialnej i opowiedziana została historia dawnego pałacu królewskiego w Paryżu , obecnie Muzeum Sztuki w Luwrze, jednego z większych muzeów na świecie, od wieku XII do czasów współczesnych.
Muzeum zostało otwarte w 1793 roku a ekspozycja liczyła wówczas 537 obrazów. Obecnie Muzeum zawiera ponad 35 tys. dzieł sztuki; zawierają one m.in. dzieła światowego dziedzictwa o największej sławie jak Kodeks Hammurabiego, Nike z Samotraki, Monę Lisę.
Luwr jest położony między Rue de Rivoli i prawym brzegiem Sekwany oraz ogrodami Tuileries i Rue du Louvre. Kompleks budynków Luwru liczy ponad 60 tys. metrów kwadratowych.
Historia Luwru dotyczyła czasów Kapetyngów, Walezjuszy i Burbonów,
Muzeum w czasach Rewolucji Francuskiej, czasów Napoleona, Drugiej Republiki, Trzeciej Republiki i okupacji.
Na spotkaniu zostały zaprezentowane w postaci prezentacji multimedialnej unikatowe eksponaty Muzeum w Luwrze znajdujące się w poszczególnych sekcjach Muzeum jak: Sztuka Bliskiego Wschodu;
Sztuka Starożytnego Egiptu; Sztuka Starożytnej Grecji, Etrurii i Rzymu; Sztuka Islamu; Dział malarstwa; Dział Rzeźby; Dział Rzemiosła Artystycznego oraz Dział Rysunku i Grafiki.
Została zaprezentowana również struktura Luwru jako muzeum. Dla wielu gości spotkanie to było formą przypomnienia, albowiem dawniej mieli okazję być w Luwrze i zwiedzać go na żywo.
Osobna prezentacja dotyczyła malarstwa Luwru, gdzie zostały
zaprezentowane obrazy Tycjana , Leonarda da Vinci, Wermera, Claeasza Hedy iinnych wiodących malarzy dawnych epok, których dzieła są obecnie ozdobą Luwru.
Spotkanie trwało 180 minut z uczestnictwem 27 gości. W przerwie pomiędzy prezentacjami goście wysłuchali koncertu francuskiej muzyki klasycznej.
Utwory Claude Debussy; Hectora Berlioza; Jeana Philippe Rameau i Georges'a Bizeta.
Aldona Horoszewicz przygotowała niespodziankę dla szachistów i mieszkańców Barlinka w postaci filmu "Emanuel Lasker i epoka mistrzów szachowych" zmontowany na podstawie filmów archiwalnych z archiwów rosyjskich i kubańskich z lat 1904 - 1925. Na filmie zobaczyliśmy czołowych mistrzów szachowych tamtej epoki: Alechina, Steinitza, Capablancę, Botwinnika, Laskera i innych. Rozgrywki, miejsca rozgrywek, rankingi, postaci oraz krótkie materiały fabularyzowane. Dwugodzinny film został zaprezentowany wieczorem, drugiego dnia zmagań szachistów na XIX Festiwalu Szachowym im. Emanuela Laskera w Barlinku w Europejskim Centrum Spotkań przy ul. Leśnej 1. Po emisji głos zabrał Kajetan Przysiecki - Międzynarodowy Sędzia Szachowy, przybliżając nam jeszcze bardziej czołowe postaci szachistów z tamtych lat oraz opowiedział kilka ciekawostek o rozgrywkach szachowych. Pogoda i frekwencja dopisała.
 


Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz oraz BOK - Biblioteka Publiczna zapraszają na II edycję akcji "Narodowe czytanie". W tym roku będzie to wspólne czytanie wybranych utworów Aleksandra Fredry.
"Narodowe czytanie" to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, która ma promować polską kulturę oraz zachęcić do czytania książek.
6 września godz. 16.00. Rynek w Barlinku. 
Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz oraz
BOK - Biblioteka Publiczna zaprosili na II edycję akcji
"Narodowe czytanie". 6.09.2013 odbyło się wspólne czytanie
"Zemsty" Aleksandra Fredry, oraz wybranych utworów.
"Narodowe czytanie" to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, która ma promować polską kulturę oraz zachęcić do czytania książek. Impreza odbyła się dzień wcześniej niż w całej Polsce ze względu na sobotnie Mistrzostwa Polski NW.


  19 września 2013 w Kawiarni artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Na spotkaniu omawiana była współczesna literatura amerykańska oraz prezentacja multimedialna zakupionych nowości do Biblioteki. Wśród gości spotkania byli również czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Barlinku. Omawiano bestsellery książkowe takich autorów jak: Tess Gerritsen, Stephen King, Karin Slaughter, Douglas Preston, Nora Roberts, Nelson DeMille, Jina Bacarr, Jean Sasson, Janet Evanovich, Megan Hart, Harlan Coben, John Grisham, Emma Donoghue, Donna Leon, Dean Koontz, Danielle Steel. Prowadząca DKK Aldona Horoszewicz oprócz krótkich recenzji pozycji wymienionych powyżej autorów, przedstawiła także ich biografie. Na zakończenie spotkania rozgorzała dyskusja na tematy związane z przeczytanymi ostatnio pozycjami książkowymi i sytuacji w czytelnictwie. Powstała również propozycja założenia Koła Miłośników Biblioteki. Spotkanie trwało dwie i pół godziny w miłej, kameralnej atmosferze.
Biblioteka Publiczna przy Barlineckim Ośrodku Kultury zaprasza wszystkich interesujących się historią miasta i regionu na interesujące spotkanie z prof. dr hab. EDWARDEM RYMAREM - historykiem, mediewistą, specjalistą w dziedzinie historii Nowej Marchii, Pomorza i genealogii dynastycznej.
Spotkanie odbędzie się 22 października (wtorek) w kawiarni artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury ul. Podwale 9.

Temat spotkania: "BARLINEK A HISTORIA NOWEJ MARCHII W ŚREDNIOWIECZU".  Przybycie na ten ciekawy wieczór zapowiedzieli również inni historycy i pasjonaci historii z regionu. Prowadzenie: Aldona Horoszewicz. Zapraszamy - wstęp wolny.

Wykład prof. dr hab. Edwarda Rymara
 
W dniu 22 10.2013 w godz. 17.00 – 21.30 w Kawiarni Artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z wybitnym mediewistą (historykiem średniowiecza) prof. dr hab. Edwardem Rymarem. Spotkanie prowadziła  Aldona Horoszewicz – prac. Biblioteki Miejskiej w Barlinku. Profesor Edward Rymar prowadził wykład na temat: „ Barlinek a historia Nowej Marchii w średniowieczu”. Wykład  obejmował wydarzenia przed lokacją miasta Barlinka tj. przed 1278 rokiem począwszy od  Albrechta Niedźwiedzia – pierwszego Askańczyka a potem margrabiego brandenburskiego a skończywszy na rządach Hohenzollernów w czasach Nowej Marchii. Pierwszym tematem wykładu była chrystianizacja Pomorza - misja Św. Ottona,  następnym tematem  rok 1249 - Bolesław Rogatka książę legnicki, który sprzedał ziemę lubuską biskupowi magdeburskiemu i  1253 roku Ziemia Lubuska zostaje objęta przez margrabiów brandenburskich.
W bardzo odległej przeszłości zaistniały okoliczności decydujące o wliczeniu ziem pomorskich , w tym nowomarchijskich w skład Rzeszy w XII  i XIV wieku ( w skład monarchii niemieckiej). Tereny były trybutarne, potem lenne Niemiec. Tak więc  jednym z  tematów były podstawy prawne ekspansji brandenburskiej na wschód – przywilej raweński – prawo margrabiów brandenburskich do Pomorza przed 1231 rokiem. Fryderyk II przeniósł na margrabiów prawa zwierzchnictwa nad Pomorzem, które było polskie od ok. 963 r. do ok. 1180 r. , duńskie od 1185 r., z których król duński musiał zrezygnować. Prawa o których mowa nie dotyczyły tylko Pomorza Zachodniego lecz całego historycznego Księstwa Pomorskiego w granicach z X-XII wieku między Wisłą i Odrą, Bałtykiem i Notecią. Będą je margrabiowie egzekwować z żelazną konsekwencją.
Na wykładzie mowa była również o tym jak biskup brandenburski udzielił dyspensy na małżeństwo Konstancji – córki Przemysła I z synem margrabiego Janem I Konradem -  książę wielkopolski związał się z Askańczykami w 1260 roku.
Kolejnym tematem wykładu była Ziemia Lipiańska w 1276 roku – margrabiowie brandenburscy  linii starszej sprawowali władzę nad Ziemią Lipiańską i całym Księstwem , w tym nad terytorium biskupów.
W roku 1270 miało miejsce osiedlenie się części kanoników lubuskich  we Frankfurcie a więc na terytorium margrabiów.  Kanonicy lubuscy kierują więc w tym roku kancelarią margrabiów linii młodszej Ottna V i Albrechta III. W latach 1272 -1278 , najwcześniej od 1268 roku notariuszem był Kanonik Bertold a w latach 1277 – 1282/91 towarzyszył mu Bruning Von Krakow.  Abrecht III w imieniu brata Ottona za liczne koncesje terytorialne na pograniczu brandenbursko – magdeburskim  zobowiązał się zmusić kanoników lubuskich do przeniesienia się z Frankfurtu do Magdeburga. W roku 1278 wreszcie margrabiowie brandenburscy Albrech III i Otto V Długi lokują miasto Barlinek na niemieckim prawie magdeburskim.
Mowa była o zasadźcy miasta -  sołtysie Henryku Toyte i całej genealogii rodziny Toytenów oraz prawie dla Toytego zaraz po lokacji miasta Nova Berlyn.
Wykład obejmował również rządy Luksemburgów (1373 – 1402), rządy krzyżackie i Hohenzollernów (1454 – 1535) w Nowej Marchii.
Na spotkaniu nasz gość zaprezentował swoje publikacje książkowe : ‘”Danków na przestrzeni dziejów”; „ Wojny i spory pomorsko – brandenburskie XV – XVI w.”; „ Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii”oraz inne.
Na spotkaniu obecna była młodzież z barlineckich gimnazjów, nauczyciele, zainteresowani historycy z okolic Barlinka, Myśliborza, pracownicy Muzeum Regionalnego w Barlinku, pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku  oraz pasjonaci historii Nowej Marchii, bibliotekarze i inni zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób.

http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/679-wyklad-prof-dr-hab-edwarda-rymara

http://www.barlinek24.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6353&Itemid=35

http://www.ebarlinek.pl/n2799-spotkanie_z_edwardem_rymarem_rel-0.html
13 listopada, w godzinach wieczornych, sala widowiskowa BOK zapełniła się prawie do ostatniego miejsca. Wszyscy z niecierpliwością czekali na spotkanie z wyjątkową pisarką, satyrykiem, dziennikarką – Marią Czubaszek. Choć jak ona sama twierdzi niczym z wyżej wymienionych nie jest, to jednak jej życiorys pozwala twierdzić coś z goła innego.
Całe spotkanie odbyło się w iście kabaretowym stylu, podczas którego Pani Maria opowiadała nieco o swoim życiu prywatnym, książkach, roli babci w „Spadkobiercach” oraz o „Szkle kontaktowym”, które 17 listopada o godz. 22.00 w TVN24 mieszkańcy Barlinka muszą koniecznie obejrzeć.  Podczas spotkania można było nabyć książki Marii Czubaszek a na zakończenie otrzymać niekonwencjonalny autograf. Tego dnia rozstrzygnięto również konkurs literacki „O łabędzie pióro”. Wzięło w nim udział 12 uczestników, których oceniało profesjonalne jury – dr nauk humanistycznych zakresie literaturoznawstwa Elżbieta Dziubińska, magister filozofii polskiej nauczyciel j. polskiego w ZSP nr 1 w Barlinku Justyna Stawicka oraz magister politologii bibliotekarz Stanisław Smoła.
W kategorii poezja 14-19 lat zwyciężył Damian Skrzypek. Wyróżnienie otrzymała Patrycja Gawin. Kategoria poezja powyżej 19 lat – miejsce I Jolanta Karasińska oraz Janusz Bujko. Wyróżnienia – Jakub Banaszewski i Irena Kubecka. W kategorii proza powyżej 19 lat zwyciężył Janusz Włodarczyk. Zwycięzcom osobiście gratulowała Maria Czubaszek. Spotkanie zorganizowała BOK – Biblioteka Publiczna a poprowadził je Stanisław Smoła.
(monikary)Przy pianinie "na żywo" zasiądzie Szymon Cheba.
Wśród uczestników spotkania rozlosowane zostaną 3 pozycje książkowe pisarki - poetki z Warszawy Bolesławy Wdzięcznej, której poezja także będzie czytana na wieczorku.http://bokbarlinek.home.pl/96-aktualnosci/691-wieczor-literackiqinny-smak-czeresniq

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=612904002081395&set=a.392597980778666.82754.392501054121692&type=1&theater

W dniu 15.11.2013 o godz. 18.00 w Kawiarni artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbył się Wieczór Literacki zatytułowany „ Inny smak czereśni”.  Na wieczorze zaprezentowali swoją twórczość barlineccy poeci: Lidia Bilska, Monika Adamowska, Szymon Cheba, prowadząca spotkanie Aldona Horoszewicz oraz Irena Kubecka z Jarosławska.
Krzysztof Kłosowicz i Aldona Horoszewicz recytowali ponadto wiersze poetów okręgu warszawskiego: Bolesławy Wdzięcznej i Marii Bednarek oraz wiersze z  „II Antologii Poezji” o przemijaniu, które zostały nadesłane dzięki uprzejmości Moniki Rossakiewicz z Warszawy.
Na spotkaniu zostały rozlosowane książki tychże autorów. Spośród 23 uczestników spotkania czwórka z nich otrzymała książki drogą losowania.
Atrakcją wieczoru był Szymon Cheba, który przy mikrofonie z akompaniamentem własnym na pianinie zaprezentował poezję śpiewaną o przemijaniu znanych poetów polskich: Jana Brzechwy, Księdza Twardowskiego i innych.
Szymon wzbudził ciekawość uczestników i przedstawił swoją sylwetkę, służył również akompaniamentem własnym pod prezentowaną poezję przez uczestników spotkania.
Aldona Horoszewicz zaprezentowała swoje wiersze z cyklu: „ Noc poetów”- m.in. „ Los” ; „ Matka”; „ Łzy”.  Prawie dwugodzinne spotkanie zostało zakończone poezją śpiewaną Szymona Cheby i dyskusją uczestników na temat poezji polskiej.

 

DKK - 18.02.2014
Tematem była pozycja: "Inferno"
Dana Browna.


 
 

 
W dniu 18.02.2014 w godz. 18.00 – 20.00  w Kawiarni Artystycznej BOK odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem spotkania była ostatnio wydana książka Dana Browna „ Inferno”.

„Inferno to szósta powieść w literackim dorobku Dana Browna. Czwarta , ktorej bohaterem jest Robert Langdon – wykładowca historii sztuki i ikonografii na Uniwersytecie Harvarda. Książka jeszcze przed swoją premierą miała status światowego bestsellera. W książce tajemnica goni tajemnicę, a tropem zagadek podąża Robert Langdon, który przemierza Florencję w ślad za wskazówkami zaczerpniętymi z ‘ Boskiej Komedii Dantego Alghieri, która jest tematem przewodnim „ Inferna”.

Na spotkaniu dyskusję wywołaly takie tematy jak: przeludnienie , inżynieria genetyczna, kontrola narodzin, postawa kościoła wobec antykoncepcji. Uczestnicy spotkania mięli różne opinie wobec zaprezentowanych kwestii : Czy człowiek ma prawo wykorzystywać własną wiedzę by się udoskonalać; czy może sam siebie modyfikować by być lepszym, szybszym , zdrowszym; czy ziemia jest w stanie wyżywić wielomiliardową populację ludzką. Wynika z danych że nikt z tym nic nie robi a jakiekolwiek działania mające za zadanie ograniczenie poziomu urodzeń są torpedowane , głównie przez Kościół Katolicki. Patrzenie w inną stronę doprowadzi świat do katastrofy i trzeba zacząć działać , tylko nikt nie wie jak. W średniowieczu problem ograniczonych zasobów na ziemi i zbyt dużej ludności Europy rozwiązała Zaraza , zabijając 1/3 populacji i  otwierając drzwi do renesansu. A jak ma być to rozwiązane dziś – odpowiedzią ma być „Inferno”.

Bertrand Zobrist genialny, choć obłąkany naukowiec majacy obsesję na punkcie Boskiej Komediii Dantego chce rozwiązać problem światowego przeludnienia poprzez wypuszczenie wirusa, który ustabilizuje liczbę ludzi na świecie.
W dniu 28 marca 2014 w godz. 18.00 – 21.00 odbyło się spotkanie Pionierów osadnictwa miasta Barlinka po roku 1945. Na spotkanie przybyło ok. 70 gości. Gośćmi honorowymi byli: p. Mieczysław Szczyglewski, p. Franciszek Owczarz, p. Jan Sufleta, p. Irena Połtyn i In. Byli oni świadkami osiedlania się ludności polskiej w powojennym Barlinku. Opowiadali o pracy pionierskiej, która spadła wówczas na ich barki. Poruszane były takie zagadnienia jak: sytuacja po objęciu władzy przez Polaków w Barlinku po 1945 roku, początki odbudowy miasta , pochodzenie terytorialne osadników , fabryki, zakłady i sklepy najszybciej funkcjonujące w polskim już Barlinku. W tle spotkania został zaprezentowany film zdjęciowy: „ Barlinek po 1945 roku”, który towarzyszył uczestnikom od początku do końca spotkania. Poprzez film osadnicy mogli wrócić do wspomnień z minionego okresu. Na Ziemiach Odzyskanych kształtuje się władza ludowa i trwa odbudowa zniszczonego Barlinka i innych miejscowości. Praca pionierska była pracą grubą i nieprecyzyjną. Spadła przeważnie na barki byłych pracowników przymusowych gdyż posiadali oni znajomość terenu i lokalnych problemów. Oni stanowili tę prapionierską forpocztę przyszłych polskich władz naznaczonych i upełnomocnionych centralnie. Oni pierwsi zapełnili powstałą po ucieczce Niemców pustkę i kładli podwaliny nowego ustroju przygotowując grunt pod ciągnące ze wschodu centralne władze i osadnictwo polskie. Osadnicy wiedzieli, że nie przyszli na obce lecz wrócili po wiekach na swoje.

Z początkiem roku 1946 rozpoczęto akcję wysiedlania Niemców za Odrę. Władze radzieckie stacjonujące w Barlinku przekazały władzom polskim poniemieckie mienie: tartak, gorzelnię, fabrykę mebli, fabrykę pługów. Uruchomiono wówczas Fabrykę Pługów z minimalnym zakresem produkcji. Pracownicy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego byli pierwszymi reprezentantami Rzeczypospolitej i pierwszymi organizatorami życia polskiego na Ziemiach Odzyskanych.
W Barlinku na koniec roku 1945 osiedliło się 805 osób pochodzenia polskiego – najwięcej płci męskiej i w średnim wieku. Dzielili się oni na przesiedleńców z ziem dawnych – woj. poznańskie oraz powiaty: Konin, Nowy Tomyśl i In.; przesiedleńców z akcji „W” (Kryptonim Wisła); repatriantów z ziem wschodnich i z zagranicy m.in. z ZSRR, osadników z woj. wileńskiego a najliczniejszą grupą repatriantów są osadnicy pochodzący z południowo – wschodnich części byłych ziem polskich; należy również wymienić reemigrantów, ludność autochtoniczną i emigrantów polskich, którzy przybyli tu przed I Wojną Światową w poszukiwaniu pracy.
„Barlinek nie zostałby zniszczony przez Rosjan, gdyby nie prowokacja Niemców. Nasz Dom Towarowy był doszczętnie zniszczony i stał całkiem pusty. Rolnikom zabierano maszyny i wywożono je do Rosji a cegły ze zrujnowanych domów wywożono do Warszawy „-  relacjonuje p. Jan Sufleta, który przyjechał do Barlinka w lipcu 1945 roku.
„ Pierwszym polskim burmistrzem zaraz po wojnie był w Barlinku Franciszek Bieda. Po wojnie przy wjeździe do Pełczyc  i obok Hali Sportowej  usytuowane były punkty wojsk radzieckich – relacjonuje p. Franciszek Owczarz, który przyjechał wówczas do Barlinka ze wschodu z woj. tarnopolskiego. Początkowo przyjechali do województwa lubelskiego gdzie musieli przetrwać w trudnych warunkach, potem dojechali do Kostrzyna, skąd zostali skierowani na Ziemie Odzyskane i dotarli do Barlinka. Transport ich odbywał się pociągiem towarowym.
Rodzina p. Franciszka Owczarza dosiedliła się do zamieszkujących wówczas jeszcze w Barlinku Niemców przed ich wysiedleniem. Stosunki z zamieszkującymi  Niemcami układały się bardzo dobrze: bywało że Polacy i Niemcy dzielili się chlebem.
W roku 1951 p. Owczarz podjął naukę w tutejszej szkole zawodowej, potem pracował w Fabryce Sprzętu Okrętowego w narzędziowni jako ślusarz. Pierwszy sklep ( relacjonuje p. Owczarz) powstał na rogu ulicy Armii Polskiej – była to piekarnia pana Krusia, potem zaistniał sklep p. Pieńkowskiego i p. Czarneckiego.
P. Mieczysław Szczyglewski relacjonuje, że przyjechał do Barlinka wraz z rodziną z Wołynia ( zza Buga) w styczniu roku 1945. Załadowano ich do wagonów towarowych i trafili do woj. lubelskiego. W woj. lubelskim nie było warunków do życia, więc przyjechali do woj. łódzkiego, potem na Ziemie Odzyskane i osiedlili się w Barlinku odziedziczając majątek poniemiecki. P. Mieczysław Szczyglewski mówi że Barlinek był strasznie pusty po ucieczce Niemców,  zamieszkiwało go  tylko 10 rodzin Polskich. Pan Mieczysław relacjonował również jak w wyzwolonym Barlinku rozkwitało życie kulturlane: „ Chodziłem wówczas do Państwowej Średniej Szkoły Zawodowej w Berlinku, występowałem w Amatorskim Zespole Teatralnym. W tym Teatrze występowała również Maria Bogusławska i Eugeniusz Daszkowski w duecie z panią Melerowicz. W Berlinku ( tak brzmiała nazwa ówczesnego Barlinka) istniała Szkoła Wielozawodowa do której uczęszczałem a której dyrektorem był p. Grzegorz Malczyszyn a uczyła mnie Maria Malczyszyn – żona dyrektora. Do ukończenia III klasy Szkoły Podstawowej chodziłem do szkoły rosyjskiej ( klasa prigotowicielnaja) a Szkołę Podstawową skończyłem w wieku 17 lat. W Barlinku działał chór „Halka”, który skupiał 40 osób ( 20 mężczyzn i 20 kobiet). Wstąpiłem do tego chóru. Pamiętam jak p. Tadeusz Michalczyk odbudował Dom towarowy. Pan Jerzy Bocian został kierownikiem Szkoły Podstawowej”.

Wypowiedziała się również p. Irena Połtyn, która zaraz po wojnie zaczęła pracować w Domu towarowym.

 Spotkanie prowadziła Aldona Horoszewicz – pracownik Biblioteki Miejskiej w Barlinku, która na wstępie wygłosiła 30 minutowy referat o pracy pionierskiej na Ziemiach Odzyskanych na terenie Powiatu Myślibórz i w Barlinku oraz naświetliła historię osadnictwa po roku 1945.; przybył również p. Stanisław Rewers, który osobiście zaprosił osadników na spotkanie, przygotował dokumentację „ZUO BOMET” -  byłej Fabryki Pługów, zdjęcia załogi zakładu w przekroju historycznym, kroniki itp. Nie zabrakło również pytań zaproszonych gości  zainteresowanych historią miasta Barlinka.

http://www.ebarlinek.pl/n3010-spotkanie_z_pionierami_osadnictw-0.html

Dyskusyjny Klub Książki w Barlinku.
10.06.2014 omawialiśmy książkę Kathryn Stockett "SŁUŻĄCE".

   10 czerwca w Bibliotece Miejskiej przy Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem dyskusji była książka ( debiut ) Kathryn Stockett zatytułowana „ Służące”. Na spotkaniu wywiązała się dyskusja nt. segregacji rasowej w USA w Jackson w Stanie Missisipi. Bohaterami książki są czarni i biali oraz ich wzajemne stosunki. Książka przedstawia szerokie spektrum społeczne USA, panujące mody, przepisy obowiązujące czarnych i białych. Pewnego dnia młoda biała dziewczyna wpada na szalony pomysł. Zamierza przeprowadzić wywiady z murzynkami, które są służącymi u białych kobiet. Udaje się jej zainteresować pomysłem redaktorkę z Nowego Jorku. W tle wielkie wydarzenia, wielkie nazwiska – Martin Luther King, manifestacje na rzecz równości społecznej. W książce czytamy m.in . co przeżywają na codziennej służbie w domu białych – Aibeelen i Minny. 


 
11.09.2014 w kawiarni artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbył się WIECZÓR ŻYDOWSKI.
Spotkanie z kulturą, muzyką, historią i tańcem żydowskim.
Pierwsza część wieczoru dotyczyła kultury żydowskiej. Żydowskiego domu, oraz tradycji żydowskich od urodzenia aż do śmierci. Ta część spotkania została przedstawiona w formie referatu przez prowadzącą spotkanie – Aldonę Horoszewicz. W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja multimedialna tańca żydowskiego. Następnie część rozrywkowa, w której goście obejrzeli kilka prezentacji filmowych tańca żydowskiego - „HAVA NAGILA”. Po obejrzeniu prezentacji goście odtańczyli ten taniec wspólnie na sali kawiarni artystycznej. Prezentacja ta była formą nauki tańca a niektórzy goście natychmiast pojęli zasady i odtańczyli Have Nagilę wraz z prowadzącą spotkanie. Nie mogło zabraknąć humoru żydowskiego – został więc zaprezentowany z płyty żydowski skecz w znakomitym wykonaniu aktorów scen warszawskich.
W ostatniej części spotkania prowadząca ukazała krótką historię Żydów w Polsce popartą fragmentami filmów dokumentalnych. W spotkaniu uczestniczyły 52 osoby. 


21 października w Kawiarni Artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z Emanuelem Laskerem – Szachowym Mistrzem Świata, które wszystkich zainteresowanych przybyłych przeniosło w świat szachowej historii i klimatu tamtych lat.
Podczas trwania wieczoru mieliśmy możliwość obejrzenia interesującej prezentacji multimedialnej meczów szachowych Laskera, oraz filmu archiwalnego z przełomu XIX i XX wieku obrazującego epokę mistrzów szachowych m.in. Sigberta Tarrascha, Wilhelma Steinitza, Davida Janowskyego, Jose Raula Capablanca, Karla Schlechtera. Prowadząca zaznajomiła gości z sylwetkami dawnych mistrzów, rozgrywkami i miejscami rozgrywek.
Równolegle w tle odgrywana była inscenizacja z udziałem Laskera, Capablanca i innych szachowych graczy w wykonaniu barlineckich szachistów. Jako Jose Raul Capablanca wystąpił Jerzy Klimaszewski a jako Emanuel Lasker - Krzysztof Wolski. Na zakończenie wieczoru zostało zrobione zdjęcie szachistów pt. „Norymberga 1896” ku uczczeniu pamięci szachistów z tamtej epoki.
Na spotkaniu obecnych było ok. 40 gości, w tym także szachiści z Klubu Szachowego w Przelewicach.
Spotkanie zorganizowała i poprowadziła Aldona Horoszewicz z Biblioteki Publicznej w Barlinku.
Dziękujemy Krzysztofowi Wolskiemu i Jerzemu Klimaszewskiemu za pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz Muzeum Regionalnemu za wypożyczenie zabytkowych szachownic. 
 


W dniu 27 listopada o godz. 18.00 w Kawiarni Artystycznej BOK odbył się wieczór muzyczny z muzyką Richarda Wagnera - niemieckiego kompozytora i twórcy opery niemieckiej, przedstawiciela romantyzmu i neoromantyzmu w Niemczech. Na półtorej godziny barlineccy melomani wprowadzeni zostali w świat muzyki operowej tego wspaniałego kompozytora. Na spotkaniu zaprezentowany został fragment opery "Lohengrin" w trzech aktach, która była wystawiana m.in. w Operze La Scala we Włoszech. Wysłuchane były także fragmenty z oper "Tristan i Izolda" oraz "Walkiria". Prowadząca wieczór Aldona Horoszewicz z Biblioteki Publicznej zaprezentowała również życie i twórczość kompozytora. Wagner zasłynął jako nowator w dziedzinie harmonii, wykorzystując maksymalnie możliwości tkwiące w systemie dur-moll, oraz w sztuce orkiestracji,m.in. konstruując i wykorzystując tubę wagnerowską.  Opera sama w sobie nie jest niestety doceniana w życiu codziennym i uważana jest za muzykę trudną - muzykę dla koneserów.

http://www.ebarlinek.pl/n3369-wieczor_z_muzyka_wagnera_-0.html
Barlinecki Ośrodek Kultury informuje, że w dniach 2 - 21.03.

2015
 Biblioteka Miejska w Barlinku będzie nieczynna. Powodem

zamknięcia jest skontrum (inwentaryzacja) zbiorów bibliotecznych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zwrot zaległych książek do dnia

28.02.2015 r.


W dniu 12 marca o godz. 18.00 w Kawiarni Barlineckiego Ośrodka kultury odbyło się spotkanie z prozą Jacka Dehnela. Na spotkaniu została omówiona i zinterpretowana książka tego autora zatytułowana „ Lala”. Bohaterką literacką tej powieści jest babcia autora Helena Bieniecka, która opowiada o swoim życiu, przy czym jej wnuk – Jacek Dehnel skrzętnie notuje informacje i na tej podstawie pisze książkę , która nie tylko opiewa losy Heleny Bienieckiej ale również jej przyjaciół z czasów młodości. Dużo jest wspomnień o dworku w Lisowie , Gdańsku Oliwie itp. Tam ludzie tacy jak babcia mieli swoje posiadłości w czasach II wojny światowej i przed wojną. Upadały wielkie fortuny, miejsce miały bankructwa członków rodu. Książka mówi starości, przemijaniu, kruchości, miłości, radzeniu sobie z chorobą, o żegnaniu się. Współczesna kultura nauczyła nas nie zauważać śmierci, odwracać się od starości. Autor w pewien sposób neguje dzisiejszą współczesność - dobę kultu młodości i przedstawia w książce pozbywające się wstydu starcze ciało i umierający piękny umysł.
W spotkaniu uczestniczyło 7 osób. Spotkanie prowadziła Aldona Horoszewicz
 Dyskusyjny Klub Książki zaprasza.
Biblioteka Miejska w Barlinku przy Barlineckim Ośrodku Kultury zaprasza na wieczór w Dyskusyjnym Klubie Książki poświęcony pozycji J.M. Coetzee "Dzieciństwo Jezusa". Spotkanie odbędzie się 04 kwietnia o godz. 18.00 w Bibliotece ul. Podwale 9. Zapraszamy.Na cyklicznym spotkaniu 04.04.2016r. Dyskusyjnego Klubu Książki prowadzonym przez Aldonę Horoszewicz a zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną przy Barlineckim Ośrodku Kultury w kameralnym gronie omawiana była pozycja J.M. Coetzee "Dzieciństwo Jezusa".

Kiedy do brzegu przybija statek, dla wielu ludzi zaczyna się nowe życie. W specjalnym obozie, pozbawieni wspomnień i tożsamości, przybysze uczą się języka i zasad funkcjonowania w nowym świecie. Wśród przybyłych jest Simón, który postanawia pomóc pięcioletniemu Davidowi w odnalezieniu jego matki. Pewnego dnia spotyka kobietę o imieniu Inés i choć nie pamięta swojego poprzedniego życia, w nagłym przebłysku rozpoznaje w niej matkę chłopca. David jest wyjątkowy nie tylko dla Inés i Simóna, zwraca uwagę wszystkich swoim niezwykłym „czystym”, pozbawionym schematów i konwenansów, podejściem do świata. Zwłaszcza w szkole, gdzie nie potrafi dostosować się do zasad. Kiedy chłopiec zostaje skierowany do specjalnej placówki dla opóźnionych dzieci, Simón zabiera swoją nową rodzinę i ucieka w poszukiwaniu innego miejsca do życia.

Dzieciństwo Jezusa to próba opowiedzenia na nowo historii rodziny z Nazaretu, do której klucz znajduje się w rękach niezwykłego chłopca. Zaskakująca, piękna ale i trudna powieść, którą warto przeczytać. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość wypowiedzenia się i przedstawienia swojej interpretacji książki tego ciekawego autora. Dwugodzinne spotkanie z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich obecnych w Bibliotece.
Na cyklicznym spotkaniu 06.05.2016r. Dyskusyjnego Klubu Książki prowadzonym przez Aldonę Horoszewicz a zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną przy Barlineckim Ośrodku Kultury w gronie ośmiorga pasjonatów książek omawiana była pozycja
Jerzego Pilcha "Zuza albo czas oddalenia".
Książka Pilcha to zapis szaleńczej miłości sześćdziesięciolatka do dwudziestokilkuletniej blond piękności, odnaleziony przez Jerzego Pilcha w narciarskim bucie, na schodach jednej z warszawskich kamienic.
„Stary satyr i młodziutka nimfa – uparcie eksponujące ten motyw starożytne ludy wiedziały, co czynią”, powiada Jerzy Pilch i zasiada do spisania „summy erotycznej”, brawurowego traktatu miłosnego, w którym splatają się powieść i esej.
Za Zuzą, zwaną w pewnych kręgach Zmysłową Żanetą, bohater podąża w ciemne zaułki Warszawy, krainę męskiego pożądania. Jednak zatracenie w ramionach księżniczki solarium i silikonu nie oznacza wcale zatracenia poczucia humoru i ironii, z jaką bohater spogląda na swoje swawole – świadom swej groteskowości i zarazem powagi.
Pogoń za Zuzą budzi wspomnienie miłosnych początków: pierwszych młodzieńczych uniesień, pierwszej żony, pierwszej kochanki. Przeczucie końca miesza się z grzeszną, nieustraszoną miłością – do prostytutki o niebieskich oczach i blond włosach, której wierność jest wiernością wyższego rzędu, duchową, bo nie cielesną przecież.
„Zuza albo czas oddalenia” przełamuje granicę fikcji i życia relacją z placu boju, na którym miłość wydaje się już być dosłownie – na śmierć i życie. Ściśnięta między chwilą uniesienia a ostatnią kropką.
Każdy z uczestników spotkania jak zawsze miał możliwość wypowiedzenia się i przedstawienia swojej interpretacji książki tego ciekawego autora. Półtoragodzinne spotkanie z twórczością Pilcha pozostanie na długo w pamięci wszystkich obecnych w Bibliotece.DKK - "Narrenturm" Andrzeja Sapkowskiego. 23.09.2016.

DKK -"Znalezione nie kradzione" Stephena Kinga. 6.10.2016.

DKK - "Odnaleziony" Harlana Cobena. 2.12.2016.DKK "Wewnętrzny świat Marii Curie - geniusz i obsesja" 16.12.2016.
 

MAK+ w Bibliotece.

Barlinecki Ośrodek Kultury informuje, że od dnia 2 stycznia 2017r. Biblioteka Publiczna w Barlinku rozpoczyna użytkowanie nowego systemu bibliotecznego MAK+. Koszty uruchomienia i użytkowania systemu zostały sfinansowane ze środków własnych BOK.

MAK+ to elektroniczny, zintegrowany systemem bibliotecznym, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki i jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Jest również całkowicie zgodny z formatem MARC21 oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników.
W pierwszej kolejności system zostanie uruchomiony w Dziale dla Dorosłych - Wypożyczalnia. Następnie planowane jest uruchomienie systemu w Dziale dla Dzieci. 
W dalszej przyszłości planowane jest objęcie systemem filii bibliotecznych w Mostkowie, Płonnie i Rychnowie.
Od momentu uruchomienia systemu każdemu użytkownikowi biblioteki zostanie założone konto biblioteczne w systemie wraz z nową kartą biblioteczną/czytelnika z kodem kreskowym, na podstawie której będzie miał możliwość korzystania z zasobów biblioteki. Karta będzie jedna dla wszystkich działów i w przyszłości filii bibliotecznych na terenie naszej gminy. Wypożyczanie będzie wyglądało inaczej niż do tej pory. Ręczne wypisywanie książki zastąpi wczytanie kodu kreskowego umieszczonego z tyłu na okładce książki. Każda książka zostanie wprowadzona do systemu i otrzyma naklejkę z kodem kreskowym. Użytkownik będzie miał możliwość zamawiania i rezerwowania książki w bibliotece, telefonicznie (sms), mailowo lub za pośrednictwem strony www.szukamksiązki.pl. Dostanie także informację, że książka czeka na niego w bibliotece przez określony czas. Żaden inny użytkownik nie będzie mógł jej w tym czasie wypożyczyć. Tą samą drogą będą przekazywane przypomnienia dotyczące terminu zwrotu książki oraz informacje o opłacie za jej przetrzymanie. W każdej chwili będzie możliwość wydrukowania aktualnego stanu konta i sprawdzenia, czy dana książka była już wypożyczana. 
Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na serwerze oraz na stronie www.szukamksiążki.pl.

Wg stanu na dzień 13 grudnia 2016 roku, na stronie www.szukamksiążki.pl jest dostępnych 17 778 698 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa ich 7 406. Jest to największy taki serwis w Polsce.
System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 1 985 bibliotekach (w 825 bibliotekach głównych i 1 160 filiach) co stanowi ok. 24,52% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

DKK "Dziewczyna z pociągu". 10.02.2017. 

DKK "Ekspozycja" 24.03.2017.

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA. 11.05.2017.

 

Na dzisiejszym wieczorze Dyskusyjnego Klubu Książki omawialiśmy pozycję Wiktora Pielewina "Kryształowy Świat".
Późna noc. W sypialni zalanej zimnym światłem niebieskiej latarni chłopcy opowiadają sobie straszne historie. A tę o martwym mieście znacie. Wraca facet z delegacji, patrzy a wszyscy wokół są trupami... Chodzą do pracy, rozmawiają ale tak naprawdę nie żyją... Jeżeli świat to wola i przedstawienie (Schopenhauer) jak wygląda świat ukształtowany wolą babci klozetowej? Czy spod umownej rzeczywistości nie zacznie w końcu przenikać smród? Sekta antonowców wierzy, że człowiek jest jedynie zarodkiem trupa. Ale w ogóle skąd pewność, że żyjemy? Może wszyscy od dawna jesteśmy martwi? A jeśli ciągle śpimy i tylko dobrze udajemy, że wcale tak nie jest? Odkrywa to Nikita Sonieczkin, kiedy uczy się drzemać na wykładzie tak, żeby nie dało się tego zauważyć i spostrzega, że wszyscy, nie wyłączając wykładowcy, robią to samo. Ale czy śnimy ten sam sen? Trochę strasznie. Ale to nic. Wystarczy działka kokainy i świat robi się kryształowy. W swoich opowiadaniach Pielewin zastawia filozoficzne pułapki, zadaje niepokojące pytania i udziela odpowiedzi, które przyprawiają o zawrót głowy. Talent Pielewina do groteski i fantastyki oraz jego iskrząca się pomysłowość stawiają go w czołówce rosyjskiej literatury. The Times Literary Supplement. Pielewin należy do tej samej co Gogol i Dostojewski wielkiej rosyjskiej tradycji, w której metafizyczne intuicje dotyczące tajemnicy istnienia zderzają się z groteskowymi banałami codziennego życia. The New York Times Book Review. Pielewin ma nieposkromione, przewrotne poczucie humoru. Jego zacięcie satyryczne i zamiłowanie do fantastyki przywodzą na myśl Bułhakowa. London Review of Books.
Na dzisiejszym wieczorze obecnych było 11 pasjonatów książki.DKK "Kobieta która czekała" Andrei Makine. 15.09.2017. Dziś 15 września na pierwszym powakacyjnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w Barlinku omawialiśmy pozycję Andrei Makine "Kobieta która czekała"
Związek Radziecki, lata siedemdziesiąte, młody dysydent intelektualista wyjeżdża z Leningradu w okolice Archangielska, by pisać o tamtejszych zwyczajach ludowych. Lecz na miejscu najważniejsza okazuje się Ona, Wiera, kobieta, która od trzydziestu lat czeka na powrót ukochanego mężczyzny.
Króciutka opowieść o wierności, napisana pięknym poetyckim językiem. O wierności i miłości, która dziś się chyba nie zdarza...Polecam 
Na spotkaniu obecnych było 9 osób.

DKK "Szachownica Flamandzka" Arturo Perez Reverte. 20.10.2017.W dniu 20.10.2017 w godz. 18.00 -21.00 odbyło się spotkanie z książką Arturo Pereza Reverte pt." Szachownica flamandzka". Książka Arturo Perez Reverte przedstawia losy młodej konserwatorki dzieł sztuki, której pewnego dnia trafia się prawdziwa perła malarska: obraz Partia Szachów flamandzkiego artysty Pietera van Huysa. Dzieło niebawem ma zostać wystawione na aukcję, a celem Julii ma być jak najpiękniejsze odświeżenie całości, tak by zyskał najwyższą możliwą cenę. Wielkim zaskoczeniem okazuje się odkrycie pod warstwą farby tajemniczej inskrypcji, łacińskiego pytania, zagadki: Kto zabił rycerza? Obserwując scenę z obrazu, a w szczególności szachownicę, która tworzy jego serce, prawidłowo przetłumaczone pytanie może także brzmieć: Kto zbił konika? W rozwiązaniu zagadki morderstwa pomaga Julii wieloletni przyjaciel i opiekun antykwariusz Cesar oraz wybitny szachista Muoz, który rekonstruuje kolejne ruchy i odkrywa  sekrety. A wokół nich zaczynają ginąć kolejne osoby, bo ktoś przenosi partię z obrazu do prawdziwego życia, w którym rolę bierek odgrywają kolejni bohaterowie. Na spotkaniu została zaprezentowana również sylwetka autora książki - Arturo Pereza Reverte oraz jego osiągnięcia na płaszczyźnie literackiej, reporterskiej i dziennikarskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób.

Arturo Perez Reverte ma na swoim koncie wiele ciekawych książek. Niektóre były filmowane, w tym "Klub Dumas" (film Polańskiego "Dziewiąte wrota") oraz właśnie "Szachownica flamandzka". Niestety ten film w znakomitej obsadzie aktorskiej nie jest na razie do obejrzenia w polskiej wersji językowej.DKK "Nagrobek z lastryko" Krzysztofa Vargi. 17.11.2017.


Być może to jedna z najsmutniejszych książek, jaką napisano w ostatnich latach. Doskonały dokument naszych czasów. Wyrazista, podana z doskonałą ostrością wizja współczesnego człowieka. Człowieka, którego autor, mimo wszystko, obdarza ciepłem i humorem. Choć operując błyskotliwym dowcipem bezlitośnie dobiera się do coraz głębszych warstw, coraz pilniej strzeżonych intymnych sekretów i nerwic swojego bohatera.
 
Główny bohater to kumpel Adasia Miauczyńskiego i Woody’ego Allena. I mimo tego, że rzecz dzieje się w Warszawie — bohater jest kosmopolityczny, pracuje w Firmie, je zdrowe zestawy firmowe, pije globalny alkohol, je globalne sery i pali globalne papierosy, przegląda globalne katalogi IKEI. To everyman. A jego opowieść ogarnia cały współczesny świat.
 
Krytycy narzekający na brak powieści dotykającej współczesności zostaną zaspokojeni. I to kompleksowo. Oto książka opisująca współczesność w całej jej złożoności, naświetlająca paradoksy, piętnująca śmieszne mechanizmy i niemądre przyzwyczajenia. Mamy tu piękno i smutek konsumpcji, ucieczkowość od śmierci i fascynację śmiercią, potrzebę samozaspokojenia i egoizmu, oraz silne pragnienie uczestnictwa w społecznych rytuałach. Potrzebę samotności i miłości. Permanentny chwiejny balans pomiędzy śmiercią i rozkładem a błyszczącym naperfumowanym czasopismem. Pomiędzy przedmiotami — coraz nowszymi, lepszymi, piękniejszymi, bardziej niezawodnymi, a żywym organizmem — coraz bardziej zawodnym, bolesnym.
 
Bowiem w tym naperfumowanym, pokolorowanym świecie, cielesność jest tym bardziej dotkliwa i wstydliwa. W fotelach zaprojektowanych przez najlepszych światowych projektantów ciału nie wypada trząść się i śmierdzieć, starzeć się i porastać włosami, tyć i brzydnąć. Mięknąć. Wychodząc na ulice, należy „wkładać uśmiech jak dwurzędowy garnitur”. Dom to własne miejsce „do stękania, narzekania i umierania”.
 
Ta wciągająca historia to atrakcyjny materiał badawczy nie tylko dla psychoanalityka, ale także dla socjologa i filozofa. Co lubi współczesny człowiek i czego się boi? W jaki sposób nawiązuje więzi społeczne? Dla czego żyje? W jaki sposób próbuje uczynić siebie szczęśliwym?
 
Nagrobek z lastryko to mądra, gorzka i smutna ale mimo wszystko ciepła i pełna humoru opowieść o życiu Człowieka. Książka w pewnym sensie bezwstydna i niezwykle szczera. Dotkliwa i bolesna. Pogodna i dowcipna. Błyskotliwa i czuła. Mieszcząca w sobie wszelkie sprzeczności – podobnie jak rzeczywistość.
W DKK, które odbyło się 18.11.2017r. w Bibliotece Publicznej Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku wzięło udział 7 osób.
 
Foto: Alicja Poździk.

 
Wieczór muzyczny z Piotrem Czajkowskim. 08.12.2017.

Wieczór w Dyskusyjnym Klubie Książki w Bibliotece Publicznej w Barlinku rozpoczął się o godz 18.00.

Piąta część serii o antropologu sądowym Davidzie Hunterze.
Piątkowy wieczór, konsultant w dziedzinie medycyny sądowej, doktor David Hunter, odbiera telefon inspektora Lundy'ego z komendy w Essex.
Na wybrzeżu wyspy Mersea znalezione zostają zwłoki w stanie głębokiego rozkładu. Miejscowa policja prosi Huntera o pomoc przy ich wydobyciu i identyfikacji. Śledczy podejrzewają, że to ciało Leo Villiersa, syna wpływowej miejscowej rodziny, który zaginął wiele miesięcy temu. Istnieją przypuszczenia, że miał romans z mężatką, Emmą Derby, pozbył się kochanki i popełnił samobójstwo. 
Gdyby jednak wszystko było takie proste...
W Dyskusyjnym Klubie Książki wzięło udział 10 czytelników.


Dnia 23 marca w Bibliotece Publicznej przy Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem uczestnicy omawiali książkę Magdy Stachuli "TRZECIA".
Autorka "Idealnej", najlepiej sprzedającego się debiutu kryminalnego ostatnich lat, wraca z nową historią, która nie pozwoli Ci zasnąć. Najpierw był błysk flesza, ktoś zrobił jej zdjęcie z ukrycia. Później usłyszała tajemniczy głos w mieszkaniu. Potem ktoś stał pod jej drzwiami. Nasłuchiwał. Eliza jest terapeutką. Podczas wielogodzinnych sesji zagląda w głowy swoich pacjentów. Pewnego dnia orientuje się, że ktoś ją śledzi. Teraz to do jej życia zagląda obcy człowiek. Kiedy Eliza szuka pomocy, nikt jej nie wierzy. Tymczasem ON wie już o niej wszystko. Ma listę. Eliza jest na niej trzecia.
W dzisiejszym spotkaniu DKK wzięło udział 7 osób.

Dnia 27 kwietnia w Bibliotece Publicznej przy Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem uczestnicy omawiali książkę Macieja Siembiedy "444".
Przepowiednia ukryta w obrazie Jana Matejki może odmienić losy świata i twoje… W 1881 r. Jan Matejko maluje “Chrzest Warneńczyka”, który wkrótce stanie się najczęściej kradzionym polskim płótnem. Pasjonującą rozgrywkę o “Chrzest” toczą m.in: hitlerowski grabieżca dzieł sztuki, żydowski antykwariusz z Krakowa oraz dyrektor Muzeum Narodowego. Dlaczego?
Tajemnicę obrazu tropi prokurator IPN Jakub Kania. Wpada na trop związku płótna Matejki z islamską przepowiednią arby, według której – co 444 lata czterech wybrańców zyska szansę pojednania islamu z chrześcijaństwem. Jednym z nich jest polski król Władysław Warneńczyk, któremu pojednanie się udało, ale tylko na trzy dni, zanim nie zerwano pokoju w Segedynie. Czy Jakub Kania zdoła wyjaśnić zagadkę obrazu i stawić czoła współczesnej organizacji islamskiej, która zrobi wszystko, aby udaremnić spełnienie przepowiedni?
W spotkaniu wzięło udział 9 czytelników.

Na dzisiejszym wieczorze Dyskusyjnego Klubu Książki

25.05.2018 w Bibliotece Publicznej w Barlinku omawialiśmy

pozycję Charlotty Link "Oszukana".

Kate Linville, policjantka pracująca w Scotland Yardzie, czuje, że odebrano jej szczęśliwe życie. Ojciec był jedyną osobą, którą ta nieśmiała i samotna kobieta tak naprawdę kochała, więc kiedy zostaje w brutalny sposób zamordowany w swoim domu, Kate traci ostatnie oparcie. Policjantka nie ufa uzależnionemu od alkoholu miejscowemu śledczemu, dlatego postanawia sama rozwiązać zagadkę tajemniczej zbrodni. Z czasem coraz bardziej przekonuje się, że przeszłość ojca była ułudą, a on zupełnie innym człowiekiem niż ten, za którego uważała go przez całe życie…
Autorka w pierwszej części serii, po krótkim wstępie, od razu przenosi Czytelnika w wir akcji. Powieść porusza popularny od niedawna w literaturze element niezbyt pozytywnej wizji przyszłości. Aveyard przedstawia Czytelnikowi obraz świata podzielonego na rasy: Czerwonych i Srebrnych, które walczą między sobą o dominację. W powieści dostajemy wiele wątków, z których najważniejszy to walka rebeliantów z ustrojem.

Główną bohaterką jest Mare. Kiedy skończy osiemnaście lat, będzie musiała wstąpić do wojska, a teraz kradnie, aby po swoim wyjeździe zapewnić rodzinie byt. Wszystko jednak wywraca się do góry nogami, kiedy dostaje pracę w zamku, tym samym uciekając przed wojskiem. Okazuje się, że jest Czerwoną i Srebrną jednocześnie. I posiada ogromną moc. Moc, która może być potężniejsza od każdej innej.

Mare to postać silna, która wie czego chce i uparcie do tego dąży. Nie jest słabą nastolatką, dającą się manipulować wszystkim dookoła. Wprawdzie targają nią często silne emocje i miewa wiele wątpliwości dotyczących swojego postępowania, jednak to sprawia, że wydaje się bardziej autentyczna. W książce Mare podejmuje wiele istotnych działań, aby wprowadzać zmiany w świecie, który nie do końca się jej podoba. Mare sama w sobie jest zmianą. Niezwykle ważną zmianą.

Akcja nie zwalnia aż do końca, trzymając poziom od samego początku. To historia może niezbyt oryginalna, jednak potrafiąca się obronić. Autorka serwuje Czytelnikowi intrygi, kłamstwa i manipulacje. To książka, w której nigdy nie wiadomo, kto jest tym dobrym, a kto złym. I nikomu nie można ufać.

W spotkaniu, które odbyło się jak zawsze w Bibliotece Publicznej przy Barlineckim Ośrodku Kultury wzięło udział 6 osób.Dnia 15 marca 2019r. o godz.18.00 odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Publicznej w Barlinku. Tym razem omawiana była pozycja Patricka Modiano "Ulica ciemnych sklepików".

Urodzony w 1945 roku autor inspirował się doświadczeniami ojca, włoskiego Żyda, dla którego lata spędzone podczas II wojny światowej we Francji były trudnym okresem ukrywania się, mistyfikacji, a także ciemnych interesów. „Ulica Ciemnych Sklepików”, podobnie jak inne powieści Patricka Modiano, krąży wokół problemów zagubionej tożsamości. Bohater, dotknięty amnezją prywatny detektyw, prowadzi śledztwo w sprawie swojej przeszłości. Stopniowo niezrozumiałe epizody zaczynają wiązać się w większe całości, ale do pełnego wyjaśnienia wszystkich wątków ciągle daleko. Powstaje migotliwy obraz międzywojennego i okupowanego Paryża, na którego tle toczy się historia miłości, przyjaźni i zdrady.
Lektura „Ulicy Ciemnych Sklepików” to najlepszy sposób na wejście w świat Patricka Modiano.

W spotkaniu wzięło udział 9 osób.
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja wiadomość:

Aktualny czas  
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Krzysztof Kłosowicz - wystawy, prezentacje - niebawem.  
  02.05.2019. Barlinek - cykl prezentacji malarstwa pt. "Trzy pory roku" w "Starej Galerii" w Barlinku. (Rozpoczęcie sezonu wystawienniczego).

10 - 31.05.2019 Poznań - Wystawa "Krajobraz makami malowany". Dom Kultury "Słońce".

01.06.2019 Myślibórz - prezentacja na "IV Jarmarku Klasztornym".

08.06.2019 Santok - prezentacja na "Jarmarku rękodzieła 2019" - DNI GRODU SANTOK.

08 - 09.06.2019 Kostrzyn - prezentacja "Kostrzyn na fali".

14 - 16.06.2019 Gorzów - prezentacja na "Dniach Gorzowa 2019".

19 - 20.07.2019 Moryń - prezentacja na "Jarmarku Moryńskim".

Listopad 2019 Barlinek - wystawa indywidualna z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Muzeum Regionalne.
 
Filmy  
 
 
W KRĘGU SZTUKI  
  II Plener malarski "Nad Zalewem 2019". Lubin 29.05 - 02.06.2019.  
Pogoda dla Barlinka  
 
Pogoda Barlinek z serwisu
 
Dzisiaj stronę odwiedziło: 3 odwiedzający:)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
romper.k@poczta.fm